Stortingsvalget, jernbanen og arbeidsplassene våre

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

Valget 11. september skal avgjøre hvem som skal sitte på Stortinget og hvem som skal ha regjeringsmakt de neste fire årene. Ikke minst vil det bety mye for jernbanen og arbeidsplassene våre. Valget vil nok ikke forandre Norge, men valget vil ha avgjørende betydning på mange områder. Hva slags velferdsstat skal vi ha, hva slags arbeidsliv skal vi ha og ikke minst hva slags jernbane skal vi ha?

Les mer…

Kvelende baneavgifter

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Godsbransjen rammes

I jernbanereformen ble det vedtatt innføring av både infrastrukturavgifter og såkalte kvalitetsavgifter på norsk jernbane. Disse avgiftene vil påføre godsbransjen vesentlige merkostnader som de må overføre på sine kunder. Det grelleste eksemplet er Rana Gruver som kan forvente en årlig merkostnad på 8 millioner kroner.

Les mer…