Norsk Lokomotivmannsforbund støtter de streikende energimontørene i El og IT

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

NLF LogoStøtteuttalelse til El og IT

Norsk Lokomotivmannsforbund gir sin fulle støtte til de streikende i kommunale kraftverk. Konflikten som nå utspiller seg i kraftsektoren dreier seg først og fremst om avspaseringsordninger til beredskapsvaktene. De streikende kjemper for å beholde omregningsfaktoren som gir 10 hviledager for ansatte i beredskapsvakt.

Les mer…Norsk Lokomotivmannsforbund støtter de streikende energimontørene i El og IT

Norsk Lokomotivmannsforbund støtter streiken til oljeserviceansatte i Industri Energi

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

NLF LogoStøtteuttalelse til Industri Energi

Norsk Lokomotivmannsforbund støtter Industri Energi i kampen for å hindre at forskjellene mellom oljearbeidere øker, for at alle oljearbeidere skal være like mye verdt og mot at de få ikke skal diktere de mange.

Les mer…Norsk Lokomotivmannsforbund støtter streiken til oljeserviceansatte i Industri Energi

Streik i NSB og CargoNet

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

NLF LogoMeklingen strandet da NSB nekter å tariffeste utdanningsnivået for lokomotivførerne, og kaster dermed jernbane-Norge ut i en storstreik. Meklingen ble avsluttet 02.30. NLF er dermed i arbeidskonflikt, og har i første streikeuttak tatt ut tilsammen 71 medlemmer i NSB og CargoNet på stasjoneringsstedene Oslo, Ski, Lillestrøm, Bergen, Nyland Marienborg og Langemyr.

Les mer…Streik i NSB og CargoNet

Fare for streik i NSB og CargoNet

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

_sm02934

NLF krever å få beholde fagkunnskap og arbeidsvilkår

Lokførerne frykter togselskapene vil redusere kravene til fagkompetanse for å spare penger. Norsk Lokomotivmannsforbund vil gå til streik om ikke NSB og CargoNet forplikter seg til å opprettholde utdanningsnivået til lokførerne. Lokførerens fagkunnskap er kundenes sikkerhet. 

Les mer…Fare for streik i NSB og CargoNet

Lokomotivmands Tidende nr. 09-2016

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin
lt-09-2016_192x271
Lokomotivmands Tidende nr. 9-2016

Ny utgave av fagbladet!
Viktig seier for lokomotiv­førerkompetansen.
Arbeidsmiljø: Brems ble til trekkraft.
NLF krever å beholde fagkunnskap og arbeidsvilkår.
– Full seier for NLF i meklingen med Flytoget.
SJT stopper CargoNets føreropplæring.
NSBs IT-ansatte fikk tilbud om jobb i India og Polen.
– Kryssing: Fastlåst.

Viktig seier for lokomotivførerkompetansen

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal
Rolf Ringdal

Lokomotivførerkompetansen er ikke ivaretatt tilfredsstillende av lover og forskrifter. Jernbaneselskapene har heller ikke vist i praksis at de ønsker en felles og forpliktende standard på hva som må ligge til grunn for å bli lokomotivfører. Det er bakgrunnen for at vi i NLF må sikre forpliktende avtaler med togselskapene.

Les mer…Viktig seier for lokomotivførerkompetansen