Statsbudsjett og konkurranse

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

For jernbanen kjennetegnes årets statsbudsjett av to ting. Manglende satsing for gods på bane og anbudsutsetting og privatisering av persontrafikken. Så til tross for relativt store summer til jernbanen blir det likevel galt. Feil medisin er kjennetegnet for regjeringa. Trenger en medisin mot ryggsmerter fungerer det ikke med lykkepiller og solkrem.

Les mer…Statsbudsjett og konkurranse

Passhendelser skaper fryktkultur i NSB

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Skriftlige advarsler og ut av tjeneste på ubestemt tid. Lokførerne har den siste tiden opplevd en markert endring i hvordan NSB håndterer passhendelser og menneskene som har vært involvert. Oppfølging av passhendelser sto derfor på dagsorden på Osloforeningens temakveld i september, som samlet nærmere 60 lokomotivførere fra flere foreninger.

Les mer…Passhendelser skaper fryktkultur i NSB

Lokomotivmands Tidende nr. 09-2017

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin
Lokomotivmands Tidende nr. 09-2017

Ny utgave av fagbladet!
Solvik-Olsen og vennene hans fortsetter
– Nye tillitsvalgte på kurs
– Arbeidsmiljø: TRASÉ – Trafikkrelatert strekningsinformasjon
– Somewhere, under the rainbow…
– Kvinnekonferansen 2017
– Nytt Stortingsflertall for jernbanereformen
– Arbeidsledighet blant lokførerne
– Nordisk lokomotivførermøte
– Medhold i tvistenemd…
– Kryssing: Blåmandag

Solvik-Olsen og vennene hans fortsetter

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

Så gikk det som det gikk. Stortingsvalget endte opp med et flertall stortingsrepresentanter som støtter den sittende regjeringa. Regjeringspartiene med støttepartiene gikk alle tilbake og et annet regjeringsflertall fikk flest stemmer, men med et så jevnt valgresultat førte det til at reglene i forbindelse med sperregrensene ga et mindretall stemmer, et flertall mandater. Sånn er reglene.

Les mer…Solvik-Olsen og vennene hans fortsetter

Spørsmål til de politiske partiene

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Bruk stemmeretten: Jernbanespørsmål til de politiske partiene

NLF har en lang tradisjon på å ikke oppfordre medlemmene våre til å stemme på bestemte partier. Det tar den enkelte stilling til selv. Men vi har vedtatt en politisk plattform og et handlingsprogram som vi jobber etter. Vi har derfor stilt de politiske partiene åtte jernbanepolitiske spørsmål for å finne ut hvordan partiene stiller seg i saker som er viktige for våre arbeidsplasser.

Les mer…Spørsmål til de politiske partiene

Stortingsvalget, jernbanen og arbeidsplassene våre

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

Valget 11. september skal avgjøre hvem som skal sitte på Stortinget og hvem som skal ha regjeringsmakt de neste fire årene. Ikke minst vil det bety mye for jernbanen og arbeidsplassene våre. Valget vil nok ikke forandre Norge, men valget vil ha avgjørende betydning på mange områder. Hva slags velferdsstat skal vi ha, hva slags arbeidsliv skal vi ha og ikke minst hva slags jernbane skal vi ha?

Les mer…Stortingsvalget, jernbanen og arbeidsplassene våre