Tillitsvalgt

Medlemsregister

Alle medlemmer av NLF er registrert i Compendia Medlemsregister. Hver forening skal ha tilgang til NLFs medlemsregister. Det er viktig at hver forening oppdaterer registeret for sine medlemmer.

 

Filområde for tillitsvalgte

For å se innholdet i «Filområde for tillitsvalgte» trenger du tilgang. Du kan be om tilgang ved å fylle ut dette skjemaet. Du får beskjed på e-post når du har fått tilgang.

Filområde for tillitsvalgte