Lokførersertifisering i Cargolink underkjennes

Godstogselskapet Cargolink sertifiserte i oktober en lokførerstudent som ikke hadde fullført Norsk Jernbaneskole, eller annen tilsvarende lokføreropplæring. Denne sertifiseringen er nå underkjent av Statens Jernbanetilsyn. (SJT) NLF anmeldte saken til politiet og varslet Statens Jernbanetilsyn, som midlertidig fratok studenten lokførersertifikatet. SJT gjennomførte et tilsyn i Cargolink. Under tilsynet kunne ikke selskapet framskaffe dokumentasjon på at … Fortsett å lese Lokførersertifisering i Cargolink underkjennes