Lillo Boligstiftelse

Lillo_blokkLillo Boligstiftelse eier et boligkompleks i Grefsenveien 47 C og D, på Storo i Oslo Kommune.

Eiendommen består av to høyblokker på 13 etasjer, inkl. kjeller og loft, med til sammen 172 boenheter og er oppført i 1967. Det er to trappeoppganger pr. blokk. En hovedtrapp og en bitrapp. Anlegget har garasjer, parkeringsplasser, grøntarealer, heiser, sentralfyr og fellesvaskeri.

Medlemmer av Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund kan søke om bolig. Boligene tildeles etter venteliste.

Kontaktopplysninger

Lillo Boligstiftelse
Advokat Tormod S.Christoffersen
St. Olavs gt. 28,0166 Oslo
Epost: tormod@advokatchristoffersen.no
Telefon: 23326416
Telefax 23326411
Hjemmeside: https://www.lilloboligstiftelse.no

Søknadskjema for Lillo Boligstiftelse.pdf