Lillo Boligstiftelse

Medlemmer av Norsk Lokomotivførerforbund og Norsk Jernbaneforbund kan søke om å leie leilighet i Lillo Boligstiftelse. 

Lillo Boligstiftelse eier et boligkompleks i Grefsenveien 47 C og D, på Storo i Oslo Kommune. Eiendommen består av to høyblokker på 13 etasjer med til sammen 172 boenheter. Anlegget er oppført i 1967, og har kjeller, loft, garasjer, parkeringsplasser, grøntarealer, heiser, sentralfyr og fellesvaskeri.

Leiligheter tildeles etter venteliste og kan leies for en periode på inntil tre år. Det enkelte medlem kan kun leie én periode. De som tidligere har hatt et leieforhold har ikke mulighet til å få en ny periode. For mer informasjon, kontakt advokat Tormod S. Christoffersen.

Kontaktopplysninger

Lillo Boligstiftelse
Advokat Tormod S. Christoffersen
St. Olavs gt. 28,0166 Oslo
Epost: tormod@advokatchristoffersen.no
Telefon: 23326416
Telefax 23326411

Søknadskjema for Lillo Boligstiftelse.pdf