Aksjonskort

Aksjonskort og retningslinjer for tillitsvalgte/verneombud ved uønskede hendelser under togframføring i Norge (finnes for nedlasting nederst på siden).

Innhold

Varsel

 1. Er du i stand til å rykke ut? Sjekk de fysiske og psykiske sidene ved deg selv!
 2. Vær om nødvendig behjelpelig med å finne fram til en annen TV/VO.
 3. Gjør din egen familie oppmerksom på hvilket oppdrag du skal ut på.
 4. Har du fått de opplysningene du trenger? Hvem – hvor – hvilket tog – skadeomfang – adkomst – andre representanter som rykker ut – telefonnummer til relevante personer.
 5. Ta med deg passende klær og utstyr. Uniform – egnet skotøy – vernetøy – legitimasjon – adgangskort – firkantnøkkel – mobiltelefon – telefonliste – papir/blyant.
 6. Gi beskjed til operativ ledelse og eventuelt din kollega om at du rykker ut og angi når du forventer å være framme.
 7. Kjør pent – vi trenger ingen ny hendelse. Benytt eventuelt TAXI.

Uhellsstedet

 1. Skadestedsleder er «sjef» – presenter deg og sørg for om nødvendig å få tillatelse til å gå inn i skadeområdet.
 2. Orienter deg om hvor din kollega befinner seg. Unngå å påføre deg selv unødige påkjenninger ved å komme i kontakt med skadde/omkomne. Ta heller noen omveier.
 3. Hils på din kollega og forklar hvem du er og representerer.
 4. Sjekk om toget er sikret i henhold til bestemmelsene.
 5. Prøv om mulig å skjerme din kollega, ved å få vedkommende bort fra selve skadestedet og vekk fra media og «uvedkommende».
 6. Gjør dine egne notater – navn, tilsynsrepresentanter osv. som tar kontakt.

Avhør

 1. Gjør vedkommende oppmerksom på hva som kan ventes i politiavhør. Og at det er hun/han som anmoder om bistand under avhøret.
 2. Prøv å få vedkommende til å holde seg så konkret som mulig til saken. Jernbanetypiske uttrykk har en tendens til å forlenge avhøret.
 3. Vis respekt og forståelse om vedkommende ikke ønsker din bistand.
 4. Ingen bør utføre sikkerhetstjeneste umiddelbart etter en alvorlig hendelse.
 5. Vær forsiktig med å uttale deg til journalister. Henvis til Skadestedsledelsen.

Avslutningsvis

 1. Sørg for at hun/han i nødvendig utstrekning fritas fra neste tjeneste(r).
 2. Sørg for å minne vedkommende om å skrive og sende inn Tjenesterapport, Synergi, Yrkesskadaskjema, eventuelle Forsikringsrapporter i nødvendig utstrekning.
 3. Vær behjelpelig med å få vedkommende hjem på en best mulig måte.
 4. Sørg for å gi nødvendige opplysninger til TV/VO på vedkommendes stasjoneringssted og til NLF.
 5. Gi din kollega opplysninger om hvordan du kan kontaktes i ettertid. 6. Vurder din egen evne til å utføre sikkerhetstjeneste, i forhold til egne belastende inntrykk og opplevelser.

NLF - Aksjonskort for tillitsvalgte og verneombud ved uønskede hendelser.pdf

NLF - Retningslinjer for tillitsvalgte og verneombud ved uønskede hendelser.pdf