Varsling

Ønsker du å melde fra om mobbing eller seksuell trakassering, ta kontakt med Vernekoordinator Steinar Nordermoen. Alle varsler behandles konfidensielt.

Steinar Nordermoen
Mob: +47 918 32 722
E-post: nordermoen@lokmann.no