Om oss

 

Norsk Lokomotivførerforbund


Kontaktinformasjon

Norsk Lokomotivførerforbund
Svingen 2,
0196 Oslo

Telefon: +47 23 30 21 10
E-post: nlf@lokmann.no
Hjemmeside: webmaster@lokmann.no


Forbundsstyret

Rolf Ringdal
Leder
Mob: +47 916 79 998
E-post: ringdal@lokmann.no
Eirik Larsson
Nestleder
Mob: +47 952 47 095
E-post: larsson@lokmann.no
Grethe Thorsen
Forbundssekretær
Mob: +47 906 76 182 E-post: thorsen@lokmann.no

Født 1973 i Namsos. Utdannet økologisk agronom. Startet som lokomotivføreraspirant i NSB i 2002 og har permisjon fra lokførerstilling i Vy, stasjonering Eidsvoll. Tillitsvalgterfaring som sekretær i Lokomotivpersonalets forening Oslo fra 2006 til 2012. Forbundsstyremedlem fra desember 2011 og forbundssekretær fra 2015. Redaksjonssekretær i Lokomotivmands Tidende og Styremedlem i Stolkilen AL og Turheim.
Kirsten Maartmann-Moe
Forbundsstyremedlem

Mob: +47 900 72 958
E-post: maartmann@lokmann.no

Født 1970. Mastergrad i økonomi og ledelse. 20 års arbeidserfaring, hovedsakelig fra prosjekter i oljebransjen. Startet lokomotivførerutdanningen i 2017. Er ansatt i Vy Tog AS og stasjonert i Bergen. Er kasserer i Lokomotivpersonalets forening Bergensbanen og instruktør på NLFs kassererkurs.

Håvar Molberg
Forbundsstyremedlem
Mob: +47 915 64 659
E-post: molberg@lokmann.no

Født 1976, fra Malm, men bosatt i Trondheim. Bakgrunn som trailersjåfør. Startet på lokomotivførerutdanningen ved Norsk Jernbaneskole i 2006 og ble ansatt i NSB Oslo i mars 2007. Stasjonert i NSB Trondheim fra september 2008. Tillitsvalgterfaring Lokomotivpersonalets Forening Trondheim, med verv som leder av Valgkomitèen, verneombud hovedtillitsvalgt i SJ Norge fra 2019. Ansattrepresentant i styret i SJ Norge
Line Steinseth
Forbundsstyremedlem

Mob: +47 950 37 848
E-post: steinseth@lokmann.no

Født 1979. Startet på NSB-skolen april 1999, rett etter videregående. Har vært tillitsvalgt siden 2001, både i Lokomotivpersonalets forening Oslo og Lokomotivpersonalets forening administrativt. Verv; styremedlem, medlem og leder av tjenesteutvalg, sekretær, leder av Lokomotivpersonalets forening Oslo fra 2015-2019. Er hovedtillitsvalgt for lokomotivpersonalet i Vygruppen og ansattrepresentant i styret i Vygruppen.

Ronny Danielsen
Forbundsstyremedlem
Mob: +47 906 79 778
E-post: danielsen@lokmann.no

Født 1974. Utdannet børsemaker. Erfaring fra ulike tillitsverv på videregående skole og i militæret. Startet som lokomotivføreraspirant i NSB i 2002 og ble ansatt i CargoNet i 2006. Tillitsvalgt i Lokomotivpersonalets forening Oslo, klubb CargoNet siden 2009. Verv; sekretær og klubbleder, og varahovedtillitsvalgt for lokomotivpersonalet i CargoNet i 2013. Hovedtillitsvalgt for lokpersonalet i CargoNet og ansattrepresentant i styret i CargoNet
Steinar Nordermoen
Vernekoordinator
Mob: +47 918 32 722
E-post: nordermoen@lokmann.no
Erik Melle
Forbundsstyremedlem
Mob: +47 907 68 203
E-post: melle@lokmann.no

Født 1972. Har utdanning innen elektro. Begynte som lokomotivføreraspirant i NSB i 2002 og ble ansatt i Flytoget i 2005. Har tillitsvalgterfaring som medlem av tjenesteutvalget i Lokomotivpersonalets forening Oslo, klubb Flytoget siden 2015, senere leder av samme utvalg i fire år. Ble valgt til klubbleder i 2020. Ansattrepresentant i styret i Flytoget.
Erling Hobøl
Forbundsstyremedlem
Mob: +47 952 23 859
E-post: hobol@lokmann.no
Født 1976. Oppvokst i Rælingen, men bor i Oslo. Tidligere arbeids- og tillitsvalgterfaring fra Posten. Startet på lokomotivførerutdanningen Norsk Jernbaneskole i 2010 og deretter ansatt i NSB/Vy med stasjonering i Oslo. Har hatt verv i studieutvalget, samt som styremedlem i Lokomotivpersonalets, i Forening Oslo. Har vært leder i samme forening, samt i Klubb Vy i Oslo fra 2019 til 2023. Er sekretær i Lokomotivpersonalets Forening Oslo. Varahovetillitsvalgt i Vygruppen og leder av NLFs studieutvalg.
Thorbjørn Stensrud
1. vara

Mob: +47 411 03 558
E-post: stensrud@lokmann.no

Født i 1983, oppvokst og bor i Moss. Jobbet som elektriker før jeg begynte på jernbanen. Begynte på norsk jernbaneskole i 2009. Jobbet i NSB/Vy med stasjonering Oslo frem til 2018, da fikk jeg stasjonering i Moss. Har vært kasserer i Lokomotivpersonalets forening Østfold fra 2019, og verneombud i samme forening siden 2021.

Administrasjonen

Catharina Meradi
Sekretær
Tel: +47 23 30 21 10
E-post: meradi@lokmann.no