NLFs organisasjon i Go-Ahead, SJ, Vy, CargoNet og Onrail

Innhold

NLFs organisasjon i Go-Ahead

(Vedtak på NLFs representantskapsmøte 2019)

 1. Det opprettes klubber i GA i alle foreninger med medlemmer ansatt i GA.
 2. Det velges en hovedtillitsvalgt og varahovedtillitsvalgt som representerer alle klubbene i GA.
 3. Det velges et STU
 4. Det etableres et forhandlingsutvalg som ledes av hovedtillitsvalgt. Medlemmer i forhandlingsutvalget kan variere ut fra hvilke saker som behandles, men skal normalt bestå av tre medlemmer.
 5. Saker som bare angår én klubb tas opp av klubben direkte med lokal ledelse i GA. Saker som angår to eller flere klubber tas opp gjennom hovedtillitsvalgt og/eller STU
 6. Det innkalles til tillitsvalgtkonferanse i GA minst en gang i året.
  Konferansen består av hovedtillitsvalgt, en fra STU, og to representanter fra hver klubb med 30 eller flere medlemmer og en representant fra klubber med under 30 medlemmer.
  Konferansen har som oppgave:
  a. Velge hovedtillitsvalgt og varahovedtillitsvalgt (valgene gjentas av NLFs representantskapsmøte).
  b. Velge STU
  c. Behandle krav til tariffoppgjøret
  d. Behandle andre aktuelle saker i GA

NLFs organisasjon i SJ Norge

(Vedtak på NLFs representantskapsmøte 2020)

 1. Det opprettes lokale organisasjonsledd i SJ Norge i alle foreninger med medlemmer ansatt i SJ Norge
 2. Det velges en hovedtillitsvalgt og varahovedtillitsvalgt som representerer alle klubbene i SJ Norge
 3. Det velges et STU
 4. Det etableres et forhandlingsutvalg som ledes av hovedtillitsvalgt. Medlemmer i forhandlingsutvalget kan variere ut fra hvilke saker som behandles, men skal normalt bestå av tre medlemmer.
 5. Saker som bare angår én klubb/organisasjonsledd tas opp direkte med lokal ledelse i SJ Norge. Saker som angår to eller flere klubber/organisasjonsledd tas opp gjennom hovedtillitsvalgt og/eller STU
 6. Det innkalles til tillitsvalgtkonferanse i SJ Norge minst en gang i året. Konferansen består av hovedtillitsvalgt, en fra STU, og to representanter fra hver klubb med 30 eller flere medlemmer og en representant fra klubber/organisasjonsledd med under 30 medlemmer.
  Konferansen har som oppgave:
  a. Velge hovedtillitsvalgt og varahovedtillitsvalgt (valgene gjentas av NLFs representantskapsmøte).
  b. Velge STU
  c. Behandle krav til tariffoppgjøret
  d. Behandle andre aktuelle saker i SJ Norge

NLFs organisasjon innen persontrafikken i Vy

Inkluderer Vygruppen med datterselskaper innen persontrafikken. I dag vil dette bety Vygruppen, Vy Tog AS og Vy Gjøvikbanen.
(Vedtak på NLFs representantskapsmøte 2021)

 1. Det opprettes lokale organisasjonsledd i Vy i alle foreninger med medlemmer ansatt i Vy.
 2. Det velges en hovedtillitsvalgt og varahovedtillitsvalgt som representerer alle klubber/organisasjonsledd i Vy.
 3. Det velges et STU
 4. Det etableres et sentralt forhandlingsutvalg som ledes av hovedtillitsvalgt. Medlemmer i forhandlingsutvalget kan variere ut fra hvilke saker som behandles, men skal normalt bestå av tre medlemmer.
 5. Lokale organisasjonsledd drøfter og forhandler opp mot lokal og regional ledelse.
 6. Det innkalles til tillitsvalgtkonferanse i Vy minst en gang i året. Konferansen består av hovedtillitsvalgt, STU og én representant fra hvert organisasjonsledd under 45 medlemmer, to representanter fra organisasjonsledd mellom 45 og 90 medlemmer, tre representanter fra organisasjonsledd mellom 90 og 135 medlemmer og fire representanter fra organisasjonsledd over 135 medlemmer. Konferansen har som oppgave:
  a. Velge hovedtillitsvalgt og varahovedtillitsvalgt (valgene gjentas av NLFs representantskapsmøte).
  b. Velge STU
  c. Behandle krav til tariffoppgjøret
  d. Behandle andre aktuelle saker i Vy
  e. Innstille på valg av ansattes representanter fra NLF til bedrifts- og konsernstyrer

NLFs organisasjon i CargoNet

(Vedtak på NLFs representantskapsmøte 2021 som erstatter vedtak fra representantskapsmøtene i 2002 og 2011)

 1. Det opprettes lokale organisasjonsledd i CargoNet i alle foreninger med medlemmer ansatt i CargoNet
 2. Det velges en hovedtillitsvalgt og varahovedtillitsvalgt som representerer alle klubber/organisasjonsledd i CargoNet
 3. Det velges et STU (sentralt tjenesteutvalg)
 4. Det etableres et forhandlingsutvalg som ledes av hovedtillitsvalgt. Medlemmer i forhandlingsutvalget kan variere ut fra hvilke saker som behandles, men skal normalt bestå av tre medlemmer
 5. Saker som bare angår én klubb/organisasjonsledd tas opp direkte med lokal ledelse i CargoNet. Saker som angår to eller flere klubber/organisasjonsledd tas opp gjennom hovedtillitsvalgt og/eller STU
 6. Det innkalles til tillitsvalgtkonferanse i CargoNet minst en gang i året. Konferansen
  består av hovedtillitsvalgt, STU og én representant fra hvert organisasjonsledd, unntatt Trondheim som har to og Oslo som har tre.
  Konferansen har som oppgave:
  a. Velge hovedtillitsvalgt og varahovedtillitsvalgt (valgene gjentas av NLFs representantskapsmøte).
  b. Velge STU
  c. Behandle krav til tariffoppgjøret
  d. Behandle andre aktuelle saker i CargoNet
  e. Innstille på valg av ansattes representanter fra NLF til bedrifts- og konsernstyre

NLFs organisasjon i Onrail

(Vedtak på NLFs representantskapsmøte 2023)

 1. Det opprettes klubber/organisasjonsledd i Onrail i alle foreninger med medlemmer ansatt i Onrail.
 2. Det velges en hovedtillitsvalgt og varahovedtillitsvalgt som representerer alle klubbene/organisasjonsledd i Onrail
 3. Det velges et STU
 4. Det etableres et forhandlingsutvalg som ledes av hovedtillitsvalgt. Medlemmer i forhandlingsutvalget kan variere ut fra hvilke saker som behandles, men skal normalt bestå av tre medlemmer.
 5. Saker som bare angår én klubb/organisasjonsledd tas opp av klubben/organisasjonsledd direkte med Onrail. Saker som angår to eller flere klubber/organisasjonsledd tas opp gjennom hovedtillitsvalgt og/eller STU
 6. Det innkalles til tillitsvalgtkonferanse i Onrail minst en gang i året. Konferansen består av hovedtillitsvalgt, en fra STU og to representanter fra hver klubb/organisasjonsledd med 20 eller flere medlemmer og en representant fra klubber/organisasjonsledd med under 20 medlemmer.
  Konferansen har som oppgave:
  a. Velge hovedtillitsvalgt og varahovedtillitsvalgt (valgene gjentas av NLFs representantskapsmøte).
  b. Velge hovedverneombud
  c. Velge STU
  d. Behandle krav til tariffoppgjøret
  e. Behandle andre aktuelle saker i Onrail
  f. Innstille på valg av ansattes representanter til bedriftsstyre i Onrail