Rutiner ved skade i tjeneste

For å sikre at dokumentasjon og andre forutsetninger for et eventuelt krav om erstatning ved skade i tjenesten skal bli ivaretatt på en ryddig og sikker måte, har forbundet satt opp en enkel tabell som viser hvordan en bør forholde seg om man kommer i en slik situasjon.

Som et utgangspunkt kan en merke seg at som hovedregel er det den skadede selv som er ansvarlig for å fremme krav mot det forsikringsselskapet som var ansvarlig for bedriften på det tidspunkt skaden ble konstatert. Arbeidsgiver bør imidlertid bistå den skadede dersom dette er ønskelig.

For egen sikkerhets skyld bør den enkelte ”skadede medarbeider” også selv ta vare på all tilgjengelig dokumentasjon om sin egen skade.