Regjeringa holder jernbaneansatte for narr

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

Det har gått ett år siden stortingsvalget som førte til at vi fikk en annen regjering. En regjering som klart og tydelig slår fast at en vil ha slutt på oppsplittinga av jernbanen. Rett skal være rett, konkurranse med anbud er stoppet. Problemet er at anbud ble erstattet med en «forhandlingskonkurranse». Dermed turer regjeringa fram med å gjennomføre oppsplitting av persontrafikken etter den forrige regjeringas oppskrift.

Les mer…

Uravstemning i område 7

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Resultatet av lønnsoppgjøret i område 7, som gjelder Vygruppen, CargoNet, Go Ahead, SJ Norge, Hector Rail, Green Cargo og Flytoget er nå ferdigforhandlet og skal ut til elektronisk avstemning via SMS. Vi anbefaler alle medlemmer til å lese gjennom vedlagt protokoller og informasjon fra lønnsoppgjøret i den enkelte bedrift.

Frist for å avgi stemme er satt til 16. september 2022 kl. 12.00

Forbundsstyret i NLF har behandlet resultatet, og anbefaler medlemmene å stemme JA ved uravstemningen.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å ta del i uravstemningen.

Les mer…

Enighet i lønnsoppgjøret 2022 mellom CargoNet og NLF

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Det er enighet mellom CargoNet og NLF i tariffoppgjøret 2022 med virkning fra 1. april. Da partene ikke kom til enighet i forhandlingene før sommerferien og det ble brudd mellom partene, ble det fastsatt mekling mandag 29. august med fare for streik. Etter forhandlinger ble det likevel enighet i oppgjøret fredag 26. august. Derfor avlyses meklingen og fare for streik er i denne omgang avblåst.  

Det ble enighet om følgende løsning:

Les mer…

Regjeringen gjennomfører Høyres jernbanereform

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

I dag slapp Jernbanedirektoratet den forventede nyheten om at Flytoget er foretrukken avtalepartner for det som betegnes som Østlandet 2 (Jernbanereformens pakke 5). Det betyr at oppsplittingen av jernbanen fortsetter med en omorganisering av persontrafikken på Østlandet som er helt identisk med Solberg-regjeringens  jernbanereform -den som Arbeiderpartiet og Senterpartiet gikk til valg på å stoppe.

Les mer…

Samle – ikke splitte

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

Tirsdag 14. juni sto alle persontogene på Østlandet mellom klokka 11.00 og 13.00. Atter en gang måtte Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund ta i bruk politisk streik i kampen for en framtidsrettet jernbane. Samle – ikke splitte var slagordet på alle håndplakatene som fylte Jernbanetorget på markeringen under den politiske streiken.

Les mer…