Årets tariffoppgjør

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Forhandlingene om de fleste overenskomstene for lokomotivførere er nå kommet i havn. Vi har fått et akseptabelt resultat og hvis beregningen av prisøkningene for vanlige folk ikke slår helt feil, vil alle NLFs medlemmer være sikret reallønnsvekst i 2024. Vi har i tillegg fått korrigert overenskomstene på en del områder til det bedre, blant annet om overtid og arbeidstid.

Les mer…

Brudd i lønnsoppgjøret mellom NLF og CargoNet

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det ble ikke oppnådd enighet mellom NLF (LO Stat) og CargoNet (Spekter) i de såkalte fase tre- forhandlingene i årets tariffoppgjør. CargoNet kom ikke NLF i møte på vesentlige områder. Dette gjelder blant annet:

  • Lønn
  • Økning av skifttillegget
  • Arbeidstid

CargoNet avviste kontant NLFs krav om å øke skifttillegget. Partene ble allerede enige i hovedoppgjøret 2022 om at mengden nattarbeid var økt uten at det var gjort endringer av kompensasjonen for ubekvem arbeidstid. Partene ble også enige i 2022 om at en i felleskap skulle gjøre et arbeid for å se på lønns- og arbeidsvilkår for lokomotivførere. CargoNet viste ingen vilje til å finne løsninger i dette arbeidet og avviste dermed blankt å følge opp protokollen fra 2022.

Les mer…