Go-Ahead ønsker å endre stasjoneringssteder

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

NLF er blitt gjort kjent med at Go-Ahead vil flytte stasjoneringssted fra Drammen til Oslo fra og med R 24 (desember 2023).

NLF har vært tydelig på at Drammen fortsatt skal være stasjoneringssted for lokomotivførerne i Go-Ahead. Det skal avholdes drøftemøte om saken og NLF vil komme med ny informasjon etter dette.

Lokomotivmands Tidende nr. 06-2022

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Lokomotivmands Tidende nr. 06-2022

– Mangler Troverdighet
– Ministerbesøk
– Rovos Rail
– Beredskapsøvelse på Follobanen
– Styrekonferansen 2022
– På kryss og tvers
– Historisk lys

Mangler troverdighet

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

Statsminister Jonas Gahr Støre sa fra talerstolen på den tradisjonelle kartellkonferansen til LO Stat: «Regjerningen har stoppet oppsplittingen på jernbanen». En vet nesten ikke hva en skal si og tenke. Her står statsministeren og sier at hans regjering har stoppet oppsplittingen, dette mens over tusen ansatte i Vy forbereder seg på at bedriften de jobber i blir delt opp, og det etter et pålegg fra regjeringa og samferdselsministeren. En tror nesten ikke det en hører. Pinlig blir det når statsministeren langer ut mot ungdomstillitsvalgte og hvor han hevder at de tar feil om hvordan ungdommen opplever hva som skjer på arbeidsplassene innen jernbanen. Han vet bedre.

Les mer…

Green Cargo avvikler i Norge

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

Green Cargo har besluttet å avvikle produksjon av innenlandske godstog i Norge. Begrunnelsen er ifølge selskapet en betydelig økning av driftskostnadene i Norge. Forklaringen er manglende rammebetingelser for at gods på bane skal lykkes i Norge. Det er ikke tvil om at vi har en nedslitt infrastruktur, for lite kapasitet på sporet, stengte baner og lite effektiv drift av terminaler. I tillegg betyr den sterke prisveksten på energi et kraftig slag mot at godstogselskapene.

Les mer…

Green Cargo avvikler virksomheten i Norge

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Green Cargo har meldt at selskapet avvikler den norske togproduksjonen mellom Oslo-Trondheim, Bergen og Stavanger. Green Cargo melder at de vil avvikle denne trafikken helt innen utgangen av første kvartal 2023. NLF beklager at Green Cargo nå medvirker til å redusere godstrafikken på jernbanen. Dette betyr igjen at de ansatte står i fare for å miste jobben.

Les mer…