Forsvar sykelønnsordningen

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

En av de viktigste velferdsgodene i norsk arbeidsliv er sykelønnsordninga. At vanlige lønnsmottakere ikke skal tape lønn ved å bli syk er en grunnleggende rettighet. En slik ordning gjør at alle har samme trygghet enten en er arbeider, funksjonær eller sjef. Blir en alvorlig syk og blir sykemeldt over lang tid eller om en trenger noen få dager på seg for å bli frisk har en lønnsmottaker sikret en økonomisk trygghet.

Les mer…Forsvar sykelønnsordningen

Vy fortsetter på Bergensbanen

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

Endelig fikk Vy en anbudspakke. Bergensbanen med lokaltrafikken til Arna og på Vossebanen inkludert, skal fortsatt trafikkeres av Vy. Det nye ved denne pakka er at Vy betaler 2,2 milliarder over en periode på elleve år for å sikre seg monopol på strekningen. Vi legger ikke skjul på at vi er tilfreds med at det statlige togselskapet fortsatt henger med og at demonteringen av det gamle NSB har stoppet opp for en periode. Det betyr på ingen måte at oppdelingen av persontrafikken stoppes. Den første anbudspakka på Østlandet kan fort bli kroken på døra for det gamle statsbaneselskapet.

Les mer…Vy fortsetter på Bergensbanen

Overenskomst i Go-Ahead

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

Søndag 15. desember tar Go-Ahead over trafikken på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. NLF har vært tindrende klar på at en forutsetning for et godt samarbeid med Go-Ahead er overenskomst og tariffavtaler fra første dag. For NLF ville det være uakseptabelt om det første selskapet i konkurransen som følge av jernbanereformen ikke skulle være omfattet av kollektive tariffavtaler. Nå er overenskomst og tariffavtaler på plass.

Les mer…Overenskomst i Go-Ahead

Hva nå Vy?

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

Igjen tapte det norske statlige jernbaneselskapet et anbud. Det svenske statlige jernbaneselskapet SJ fikk tildelt anbudet i nord. Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet innfrir regjeringas ønske fra 2015 om å tilintetgjøre det norske statsbaneselskapet uavhengig navn. Fortsetter utviklingen ved at anbudspakka som omfatter Bergensbanen og vest er Vy bare igjen et østlandsselskap på persontog.

Les mer…Hva nå Vy?