Vy presser syke lokomotivførere på jobb

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Lokomotivfører er et yrke hvor det kreves hundre prosent konsentrasjon ved framføring av tog. Derfor er det avgjørende at vi har en sykelønnsordning hvor en er sikret full lønn ved sykdom og en fleksibel bruk av egenmeldinger. En lokomotivfører skal ikke gå på jobb når en er syk. I jernbaneloven står det blant annet: Ingen må føre eller forsøke å føre rullende materiell eller utføre eller forsøke å utføre oppgaver knyttet til sikkerheten ved jernbane når sykdom, legemidler, tretthet eller lignende årsak gjør han eller hun uskikket til å utføre tjenesten på betryggende måte.

Les mer…

Vinter i Norge

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Jernbanen i Norge har hatt en tøff start i 2024. Allerede nyttårshelga lava snøen ned. Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Vestfoldbanen ble stengt og togene sto. Bane NOR satte inn store og gamle diesellokomotiver med store frontploger i et forsøk på holde jernbanen åpen. Snøværet ble etterfulgt av en periode med sterk kulde med store driftsforstyrrelser på grunn av nedising av tog.

Les mer…

Unntak fra anbud

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Fristen EU har satt for å inngå langsiktige avtaler om direktekjøp av persontogtjenester går ut første juledag i år. Kontrakten om det som betegnes som Øst 1 og Øst 2 er et resultat av åpningen for å inngå tiårs-kontrakter om direktekjøp av persontogtjenester. Regjeringa sørget omsider at vi slapp en oppsplitting og konkurranseutsetting av persontrafikken på Østlandet, men bare for ti år. Så når samferdselsminister Nygård hevder at regjeringa har stoppet konkurranseutsettinga av persontrafikken på jernbanen, så er det i beste fall en utsettelse på ti år. 

Les mer…