Hva nå Vy?

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

Igjen tapte det norske statlige jernbaneselskapet et anbud. Det svenske statlige jernbaneselskapet SJ fikk tildelt anbudet i nord. Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet innfrir regjeringas ønske fra 2015 om å tilintetgjøre det norske statsbaneselskapet uavhengig navn. Fortsetter utviklingen ved at anbudspakka som omfatter Bergensbanen og vest er Vy bare igjen et østlandsselskap på persontog.

Les mer…Hva nå Vy?

Fra NSB til Vy

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

At Statsbanene blir til Vy-gruppa er ikke bare en navneendring. Det er en stadfesting av en endring fra en offentlig jernbane med et samfunnsansvar for transport av både passasjerer og gods til en privatisert og markedsorientert jernbane hvor samfunnsinteresser er underordnet profitt og overføring av samfunnseie til private og utenlandske storkonsern.

Les mer…Fra NSB til Vy

Vy er et wake up call fra virkeligheten

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

NSBs navnebytte til Vy har vekket både folk og sterke følelser. Nå som alle er våkne, både de som elsker NSB og de som elsker å hate NSB, innser folk kanskje hva som skjedde med statsbanene da jernbanereformen ble vedtatt i 2015. Da NSB ble plyndret for alle vitale jernbaneorganer, og tog, billetter, stasjoner og verksteder ble overlevert til selskaper folk ikke aner at eksisterer.

Les mer…Vy er et wake up call fra virkeligheten