Solidaritetsaksjon for ukrainske jernbanearbeidere

Norsk Lokomotivførerforbund (NLF) startet i januar et solidaritetsprosjekt for Ukrainske jernbanearbeidere, og reiste i april til Lviv i Ukraina for å overlevere støydempende øreplugger som var ment å beskytte hørselen til jernbanearbeidere i de krigsrammede områdene. Vi har senere i sendt av gårde en leveranse med tekniske vanntette sokker.

Våre ukrainske kolleger går nå en ny mørk og usikker vinter i møte, og har via sitt forbund bedt om ytterligere støtte. De har behov for drikkeflasker med innbygd vannfilter, håndvarmere, turnikeer (bandasjer som brukes til å stoppe blødninger) solcelledrevne powerbanker og dynamolykter.

NLF ønsker ikke å slippe taket i våre jernbanekolleger i den vanskelige situasjonen de står i. Våre venner i Ukraina trenger all den støtte de kan få, og vår intensjon er å bistå så lenge behovet finnes. I Lviv møtte vi jernbanetillitsvalgte fra hele Ukraina og ble godt kjent med det Ukrainske lokomotivførerforbundet (VPMU)som vi har jevnlig kontakt med.

Solidaritetsgruppa jobber kontinuerlig med å få inn økonomiske støtte fra ulike bidragsytere. Leveransene så langt har blitt finansiert gjennom bevilgninger fra forbund og foreninger på jernbanen, Vy, samt donasjoner fra togpersonell og andre. Vi håper at folk og foreninger har lyst og mulighet til å bidra. Pengene som kommer inn går uavkortet til jernbanearbeidere i Ukraina.

Støtte kan innbetales til NLFs konto: 1813 70 88696, eller via Vipps 805039