Tillitsvalgt

Denne siden inneholder verktøy for tillitsvalgte.

Aksjonskort

Aksjonskort er til hjelp for verneombud og tillitsvalgte som rykker ut for å bistå kolleger ved uønskede hendelser på jernbanen.

Medlemsregister

Alle medlemmer i NLF er registrert i medlemsregistret  Compendia. Foreningene og større klubber har har ansvar for å oppdatere registeret med sine medlemmer, og kan logge inn Compendia medlemsregister her.  Spørsmål om bruk og tilgang kan rettes til forbundets sekretær nlf@lokmann.no.

NLFs Studieutvalg

Medlemmer i NLFs Studieutvalg og NLFs instruktører har tilgang til Studieutvalgets område