Tillitsvalgt

Medlemsregister

Alle medlemmer av NLF er registrert i Compendia Medlemsregister. Hver forening skal ha tilgang til NLFs medlemsregister. Det er viktig at hver forening oppdaterer registeret for sine medlemmer.