Tillitsvalgt

Medlemsregister

Alle medlemmer i NLF er registrert i Compendia Medlemsregister. Hver forening har tilgang til NLFs medlemsregister og har ansvar for å oppdaterer registeret med sine medlemmer. Spørsmål om bruk og tilgang kan rettes til forbundets sekretær, Catharina Meradi.