Min side

Logg inn på Min side

Brukernavn: E-post eller medlemsnummer (0 + de fem siste siffer i medlemsnummeret).
Medlemsnummeret finner du på LO Favørs medlemskort og i LO Favørs app.

Medlemskort NLF merket

Ved problemer med innlogging, kontakt NLF: 23302110 / nlf@lokmann.no

Det er viktig du logger deg inn på «Min side» og oppdaterer kontaktopplysninger og arbeidsgiver ved endringer.

Personvernerklæring for Norsk Lokomotivførerforbund.