Søke kursmidler

Veileder for søknad om kursmidler i NLF

Foreninger og klubber kan søke kursmidler etter følgende retningslinjer:

  • Kursmidler skal søkes før kurset avholdes

Kurssøknaden skal inneholde:

  • Et opplæringsmål. Hva skal man lære?
  • Kursprogram/opplegg/ timetall/instruktør/ kursmateriell etc.
  • Budsjett

Etter kurset skal det sendes inn

  • Deltagerliste
  • Evaluering/rapport
  • Økonomisk oversikt 
  • Faktura på innvilget kurskompensasjon

Alle krav og dokumentasjon skal sendes inn i løpet av det regnskapsåret kurset er avholdt.

Kursmidlene dekker ikke:

  • Styremøter/styreturer kun med ordinære styresaker/styreanliggender. (Hvor foreningene legger sine styremøter/konferanser er opp til den enkelte forening)

NLF ønsker en bevisstgjøring mht å holde kurs i utlandet hvis man ikke har noe (jernbane) faglig formål eller opplegg i forbindelse med reisemålet, samt bevissthet rundt forbundets retningslinjer mth å bruke hoteller/reiseselskaper m.m med tariffavtale.