Medlemsforsikring

Medlemsforsikring i Jernbanepersonalets forsikring

NLF er tilknyttet en kollektiv gruppelivsforsikring i Jernbanepersonalets Forsikring. Forsikringen er en medlemsfordel som gjelder for alle medlemmer og består av en Gruppeliv-, ulykke- og uførekapitalforsikring . Nærmere opplysninger om forsikringen får du ved å kontakte JBF på tlf. 21 62 26 00 eller ved å gå inn på Jernbanepersonalets Bank og Forsikrings hjemmeside.

HELP-Advokatforsikring

Fra 2. april 2013 har medlemmer i Norsk Lokomotivmannsforbund fri tilgang til advokat gjennom HELP-advokatforsikring. Forsikringen gir NLFs medlemmer tilgang til advokathjelp innen en rekke privatrettslige områder. Det gis advokatbistand ved konflikter og rettssaker innen:

  • Kjøpsrett
  • Familierett
  • Identitetstyveri
  • Arverett
  • Førerkortbeslag ved privat kjøring
  • Eiendomsforhold (ikke kjøp og salg av bolig)
  • Forsikringssaker tilknyttet bolig (ikke eierskifte og innbo), båt, kjøretøy og reise

Ubegrenset antall timer rådgivning fra advokat per år. Dekning for juridiske kostnader opp til 3 millioner kroner hvis saken må løses i rettssystemet. Dette omfatter både egne og eventuelt idømte saksomkostninger. Tilgang til alle skjema og dokumenter du måtte ha behov for. Våre advokater hjelper deg å sette dem opp. Som medlem betaler du ingen egenandel.

På nettsidene til HELP kan du få informasjon om tjenestene, følge saken din og opprette avtaler og dokumenter digitalt, som for eksempel samboeravtale, kjøpsavtale og testament.  Logg deg inn med din bankID.

NLFs medlemmer har også ulike typer forsikringer og pensjoner hos den enkelte arbeidsgiver. Mer informasjon finnes i de ulike overenskomstene samt i bedriftenes personalhåndbøker.