Medlemsfordeler

Innhold

Bank- og Forsikringsfordeler i JBF

Norsk Lokomotivførerforbund har kollektive forsikringer i JBF. Forsikringene er en medlemsfordel og består av gruppeliv-, ulykke- og uførekapitalforsikring. I tillegg får våre medlemmer flere gode fordeler hos JBF:

  • 15 % rabatt på alle privatforsikringer, som bilforsikring, innbo og reise.
  • Boliglån med konkurransedyktig medlemsrente. Også på Boliglån for unge.
  • 0,3 % lavere rente på listepris på Grønt Billån.

Advokatforsikring med LO-Favør Advokatforsikring/HELP 

Medlemmer i Norsk Lokomotivførerforbund har kollektiv advokatforsikring gjennom LO-Favør. HELP-advokatforsikring har blitt en del av LO-favør og heter nå LO-favør advokatforsikring. Forsikringen gjelder medlemmet, hans/hennes ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år. Ved tvist i husstanden gjelder forsikringen for den som har medlemskap i NLF. Forsikringen gir NLFs medlemmer tilgang til advokathjelp innen en rekke privatrettslige områder. Det gis advokatbistand ved konflikter og rettssaker innen områder som:

  • Kjøpsrett
  • Familierett
  • Identitetstyveri/netthets
  • Arverett
  • Førerkortbeslag ved privat kjøring
  • Eiendomsforhold (ikke kjøp og salg av bolig)
  • Forsikringssaker tilknyttet bolig (ikke eierskifte og innbo), båt, kjøretøy og reise

Det gis et ubegrenset antall timer rådgivning fra advokat per år og dekning for juridiske kostnader opp til 3 millioner kroner hvis saken må løses i rettssystemet. Dette omfatter både egne og eventuelt idømte saksomkostninger.  Egenandel på kr 3 000 påløper ved tvist, men som medlem dekkes denne av forbundet ditt, så fremt du ikke velger å bruke ekstern advokat.

LO-favør

Som NLF medlem har du en rekke medlemsfordeler gjennom LO-favør

Leiligheter i Lillo boligstiftelse

Medlemmer av Norsk Lokomotivførerforbund og Norsk Jernbaneforbund kan søke om å få leie leilighet i Lillo Boligstiftelse på Storo i Oslo.

Hytter

NLF -medlemmer har tilgang på flere hytter som er et medlemsgode og som kan leies til til en rimelig pris. NLF er medeier i to hytteandelslag:

I tillegg eier Lokomotivpersonalets forening Oslo to hyttetun,