Medlemsfordeler

Innhold

JBF forsikring

Norsk Lokomotivførerforbund har kollektivforsikring i JBF Forsikring. Forsikringen er en medlemsfordel som gjelder for alle medlemmer og består av en gruppeliv-, ulykke- og uførekapitalforsikring. JBF Forsikring har noen av markedets beste priser på privatforsikringer. NLF-medlemmer får 15 % rabatt på alle privatforsikringer hos JBF

LO-Favør Advokatforsikring/HELP Advokatforsikring

Medlemmer i Norsk Lokomotivførerforbund har kollektiv advokatforsikring gjennom LO-Favør. HELP-advokatforsikring har blitt en del av LO-favør og heter nå LO-favør advokatforsikring. Forsikringen gjelder medlemmet, hans/hennes ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år. Ved tvist i husstanden gjelder forsikringen for den som har medlemskap i NLF. Forsikringen gir NLFs medlemmer tilgang til advokathjelp innen en rekke privatrettslige områder. Det gis advokatbistand ved konflikter og rettssaker innen områder som:

  • Kjøpsrett
  • Familierett
  • Identitetstyveri/netthets
  • Arverett
  • Førerkortbeslag ved privat kjøring
  • Eiendomsforhold (ikke kjøp og salg av bolig)
  • Forsikringssaker tilknyttet bolig (ikke eierskifte og innbo), båt, kjøretøy og reise

Det gis et ubegrenset antall timer rådgivning fra advokat per år og dekning for juridiske kostnader opp til 3 millioner kroner hvis saken må løses i rettssystemet. Dette omfatter både egne og eventuelt idømte saksomkostninger.  Egenandel på kr 3 000 påløper ved tvist, men som medlem dekkes denne av forbundet ditt, så fremt du ikke velger å bruke ekstern advokat.

LO-favør

Som NLF medlem har du en rekke medlemsfordeler gjennom LO-favør

Lillo boligstiftelse

Medlemmer av Norsk Lokomotivførerforbund og Norsk Jernbaneforbund kan søke om å få leie leilighet i Lillo Boligstiftelse på Storo i Oslo.

Hytter

NLF -medlemmer har tilgang på flere hytter som er et medlemsgode og som kan leies til til en rimelig pris. NLF er medeier i to hytteandelslag, Stolkilen og Turheim.  Stolkilen ligger i Søgne i Kristiansand og eies i fellesskap med Lokomotivpersonalets forening Kristiansand og Jernbanepersonalets Bank og forsikring (JBF). Turheim ligger på Ustaoset og eies i felleskap med Norsk Jernbaneforbund (NJF). I tillegg eier Lokomotivpersonalets forening Oslo to hyttetun, Lillebu på Mylla (Grua) og Granholtet i Årefjorden ikke langt fra Moss.