Dyrt sluttoppgjør for Vy i SPK

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Dyrt for Vy –gevinst for Staten.

Vy måtte betalte 600 millioner mer til Statens Pensjonskasse (SPK) enn det det pensjonskassa skal utbetale i pensjoner til de ansatte. Det er Vys vurdering etter at de sammenlignet sluttoppgjøret i SPK med beregninger gjort på grunnlag av de ansattes reelle folketrygdopptjening.

Les mer…

Pensjonshistorikk i NSB (Vy)

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Etter lange forhandlinger ble NLF og NJF enige med NSB om en ny pensjonsavtale i 2017. NSB skulle gå ut av Statens Pensjonskasse (SPK) og inn i en innskuddsordning. I praksis frasa da NLF og NJF seg særalderpensjonen fra og med 1964 –kullet. Hvorfor i alle dager gjorde vi det?

Les mer…

Økt pensjonsgrunnlag i SPK

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

NLF har i mange år arbeidet for å øke pensjonsgrunnlaget for våre medlemmer i Statens pensjonskasse (SPK). «Taket» på hvor stor andel av de variable lønnstilleggene som er pensjonsgivende ble økt fra 56.800 til 66.000 kroner i lønnsoppgjøret mellom Staten og LO-Stat i 2018. Det betyr at pensjonsgrunnlaget øker med 9200 kroner.

Les mer…

Pensjonsgrunnlag og NSB

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

Det gledelige ved statsoppgjøret mellom LO Stat og Staten var at taket for hva som er pensjonsgrunnlaget i Statens Pensjonskasse (SPK) av variable tillegg ble økt til 66 000 kr. På grunn av ubekvemme arbeidstider er variable tillegg er en stor del av lønna til en lokomotivfører. De nye reglene gir en mulighet til rette opp noe av uretten mot turnus- og skiftarbeidere hvor store deler av lønna defineres bort fra pensjonsgrunnlaget.

Les mer…

Ny tjenestepensjonsordning godkjent i uravstemning

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Ny tjenestepensjonsordning i NSB og NSB Gjøvikbanen med virkning fra 1. januar 2019 ble sendt ut til uravstemning til medlemmene 1. desember med frist 15. desember. Resultatet foreligger nå:

71 % av de stemmeberettigede har deltatt i uravstemningen.
94 % av de som har deltatt har stemt JA
6 % av de som har deltatt har stemt NEI

Les mer…

Hvorfor ny pensjonsordning?

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Rolf Ringdal

Vi forsvarer og kjemper for en god tjenestepensjon til medlemmene våre. Dette har som oftest betydd en offentlig ytelsespensjon lik den vi kjente til i Statens Pensjonskasse (SPK). Likevel har vi nå anbefalt en annen pensjonsordning i NSB. Årsaken er å sikre en best mulig tjenestepensjon for forbundets medlemmer i NSB og for medlemmer i de kommende nye persontogselskapene. Men hvorfor ikke fortsatt SPK?

Les mer…

Hvorfor ny tjenestepensjonsordning i NSB?

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Tjenestepensjonen er den delen av din pensjon som arbeidsgiver betaler. I tillegg kommer folketrygd og AFP.

Hvorfor har NLF forhandlet fram ny pensjonsordning? Jo, fordi høstens valgresultat fører til at jernbanereformen med anbudsutsetting, privatisering og demontering av jernbanen fortsetter. Alle strekninger er planlagt anbudsutsatt mellom 2019 og 2025. Det betyr at våre arbeidsplasser vil gå fra offentlige til privat sektor og overtas av arbeidsgivere som ikke har rett til å være med i SPK-ordningen.

Les mer…