Brudd i lønnsoppgjøret mellom NLF og CargoNet

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det ble ikke oppnådd enighet mellom NLF (LO Stat) og CargoNet (Spekter) i de såkalte fase tre- forhandlingene i årets tariffoppgjør. CargoNet kom ikke NLF i møte på vesentlige områder. Dette gjelder blant annet:

  • Lønn
  • Økning av skifttillegget
  • Arbeidstid

CargoNet avviste kontant NLFs krav om å øke skifttillegget. Partene ble allerede enige i hovedoppgjøret 2022 om at mengden nattarbeid var økt uten at det var gjort endringer av kompensasjonen for ubekvem arbeidstid. Partene ble også enige i 2022 om at en i felleskap skulle gjøre et arbeid for å se på lønns- og arbeidsvilkår for lokomotivførere. CargoNet viste ingen vilje til å finne løsninger i dette arbeidet og avviste dermed blankt å følge opp protokollen fra 2022.

Les mer…

Enighet i lønnsoppgjøret mellom Bane NOR og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Oppgjøret har virkning fra 1. april 2024

  • Grunnlønnssatsen for lokomotivførere i Togdrift økes med kr. 3000,- pr måned
  • Grunnlønnssatsen for lokomotivførere i Drift- og Vedlikeholdsdivisjonens regioner (gamle Spordrift) økes med kr. 1750,- pr. måned
  • Funksjonstillegget for kjøring av skinnegående maskiner i Drift- og Vedlikeholdsdivisjonens regioner (gamle Spordrift) økes fra kr. 62 000 til 77 000 i året (1250,- pr. måned).
  • Grunnlønnssatsen for medlemmer som betjener målevogna økes med kr. 3167,- pr. måned

Les mer…