Norsk Lokomotivmannsforbund støtter de streikende sykkelbudene i Foodora

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Norsk Lokomotivmannsforbund ønsker å utrykke sin hele og fulle støtte til de Foodora- ansatte som gikk ut i streik 20.08-19. 102 sykkelbud har satt syklene i stativet i kampen for et ordna arbeidsliv, i kampen for ei lønn å leve av, for trygghet og medbestemmelse. Det står det respekt av!

Les mer…Norsk Lokomotivmannsforbund støtter de streikende sykkelbudene i Foodora

Norsk Lokomotivmannsforbund gir full støtte til SAS-pilotenes streik

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Samtlige piloter i SAS er tatt ut i streik fra i dag tidlig. Streiken er et resultat av et angrep på lønns- og arbeidsvilkår. Vi merker oss særdeles uakseptable turnusordninger med uforutsigbar arbeidstid og mye helgearbeid. Ubekvem arbeidstid og høy grad av ansvar for sikkerhet henger sammen med hva som er et akseptabelt lønnsnivå.

Les mer…Norsk Lokomotivmannsforbund gir full støtte til SAS-pilotenes streik

NLF støtter den franske jernbanestreiken

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedinFlere franske fagforbund innenfor jernbanesektoren i Frankrike, i hovedsak innen statseide SNCF, har vært i streik siden 3. april. De franske jernbanearbeidernes streik er i virkeligheten en streik mot den ultraliberale jernbanepolitikken til EU, representert ved Jernbanepakke 4. Slik sett er denne streiken av stor betydning for jernbanefolk i hele EU-systemet, inkludert Norge. 

Les mer…NLF støtter den franske jernbanestreiken

Norsk Lokomotivmannsforbund støtter de streikende energimontørene i El og IT

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedinNLF LogoStøtteuttalelse til El og IT

Norsk Lokomotivmannsforbund gir sin fulle støtte til de streikende i kommunale kraftverk. Konflikten som nå utspiller seg i kraftsektoren dreier seg først og fremst om avspaseringsordninger til beredskapsvaktene. De streikende kjemper for å beholde omregningsfaktoren som gir 10 hviledager for ansatte i beredskapsvakt.

Les mer…Norsk Lokomotivmannsforbund støtter de streikende energimontørene i El og IT

Norsk Lokomotivmannsforbund støtter streiken til oljeserviceansatte i Industri Energi

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedinNLF LogoStøtteuttalelse til Industri Energi

Norsk Lokomotivmannsforbund støtter Industri Energi i kampen for å hindre at forskjellene mellom oljearbeidere øker, for at alle oljearbeidere skal være like mye verdt og mot at de få ikke skal diktere de mange.

Les mer…Norsk Lokomotivmannsforbund støtter streiken til oljeserviceansatte i Industri Energi