Årets tariffoppgjør

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Forhandlingene om de fleste overenskomstene for lokomotivførere er nå kommet i havn. Vi har fått et akseptabelt resultat og hvis beregningen av prisøkningene for vanlige folk ikke slår helt feil, vil alle NLFs medlemmer være sikret reallønnsvekst i 2024. Vi har i tillegg fått korrigert overenskomstene på en del områder til det bedre, blant annet om overtid og arbeidstid.

Les mer…

Vy presser syke lokomotivførere på jobb

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Lokomotivfører er et yrke hvor det kreves hundre prosent konsentrasjon ved framføring av tog. Derfor er det avgjørende at vi har en sykelønnsordning hvor en er sikret full lønn ved sykdom og en fleksibel bruk av egenmeldinger. En lokomotivfører skal ikke gå på jobb når en er syk. I jernbaneloven står det blant annet: Ingen må føre eller forsøke å føre rullende materiell eller utføre eller forsøke å utføre oppgaver knyttet til sikkerheten ved jernbane når sykdom, legemidler, tretthet eller lignende årsak gjør han eller hun uskikket til å utføre tjenesten på betryggende måte.

Les mer…

Vinter i Norge

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Jernbanen i Norge har hatt en tøff start i 2024. Allerede nyttårshelga lava snøen ned. Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Vestfoldbanen ble stengt og togene sto. Bane NOR satte inn store og gamle diesellokomotiver med store frontploger i et forsøk på holde jernbanen åpen. Snøværet ble etterfulgt av en periode med sterk kulde med store driftsforstyrrelser på grunn av nedising av tog.

Les mer…