Regjeringsplattform uten gul stripe

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Norsk jernbane og det norske folket er ikke tjent med at EU setter sitt permanente fotavtrykk på perrongen. Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund har hatt forventninger til at Kristelig Folkeparti ville sikre at det fortsatt er Stortinget som skal ha uinnskrenket bestemmelsesrett over norsk jernbanepolitikk, nå og i framtida.

Les mer…Regjeringsplattform uten gul stripe

Kristelig Folkeparti og jernbanens framtid

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

Under høsten har det vært strid i Kristelig Folkeparti (KrF) om hva slags regjering vi skal ha. KrF besluttet at de fortsatt vil ha en blå regjering, og at KrF gjerne vil bli en del av den sittende regjeringa. Vi skal ikke blande oss inn i disse regjeringsforhandlingene. Det eneste måtte være hva det kan bety for jernbanen.

Les mer…Kristelig Folkeparti og jernbanens framtid