Hyttene på Stolkilen stenges

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

På bakgrunn av det smittsomme koronaviruset, og myndighetenes råd om at vi alle må slutte opp om dugnaden for å begrense smitten, har styret i Stolkilen besluttet å stenge alle hytter for utleie i første omgang frem til 15. april 2020. Styret vil ta en ny vurdering etter påske.

De som allerede har bestilt og betalt inn leie vil få denne refundert i sin helhet.

Les mer…Hyttene på Stolkilen stenges

Forsvar sykelønnsordningen

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

En av de viktigste velferdsgodene i norsk arbeidsliv er sykelønnsordninga. At vanlige lønnsmottakere ikke skal tape lønn ved å bli syk er en grunnleggende rettighet. En slik ordning gjør at alle har samme trygghet enten en er arbeider, funksjonær eller sjef. Blir en alvorlig syk og blir sykemeldt over lang tid eller om en trenger noen få dager på seg for å bli frisk har en lønnsmottaker sikret en økonomisk trygghet.

Les mer…Forsvar sykelønnsordningen

Manglende tillit i Vy

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

NLF viser til informasjon før nyttår hvor det ble beskrevet:

På bakgrunn av at Vy ikke har klart grunnleggende personalplanlegging gjennom hele høsten har både foreningene i Øst og NLF bistått Vy gjennom drøftinger for å løse problemet. Vy har gitt lovnader om å løse problemene, men hver gang vist at de ikke i praksis klarer å organisere planleggingen av hverken ferieavvikling eller ruteendring. Vy har ikke vist noen vilje til å lytte til de ansatte. Videre het det i informasjonen: NLF beklager at det er vanskelig å samarbeide med en arbeidsgiver som bevisst farer med usannheter, bryter fredsplikten og truer de ansatte med arbeidsretten.

Etter hva NLF kjenner til vurderer Spekter/Vy fortsatt å stevne en hel yrkesgruppe for arbeidsretten framfor å løse saker i et samarbeid.

NLF har sendt følgende krav i henhold til hovedavtalen til LO Stat:

Les mer…Manglende tillit i Vy

Vy truer med arbeidsretten

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

På bakgrunn av at Vy ikke har klart grunnleggende personalplanlegging gjennom hele høsten har både foreningene i Øst og NLF bistått Vy gjennom drøftinger for å løse problemet. Vy har gitt lovnader om å løse problemene, men hver gang vist at de ikke i praksis klarer å organisere planleggingen av hverken ferieavvikling eller ruteendring. Vy har ikke vist noen vilje til å lytte til de ansatte.

Les mer…Vy truer med arbeidsretten

Vy fortsetter på Bergensbanen

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

Endelig fikk Vy en anbudspakke. Bergensbanen med lokaltrafikken til Arna og på Vossebanen inkludert, skal fortsatt trafikkeres av Vy. Det nye ved denne pakka er at Vy betaler 2,2 milliarder over en periode på elleve år for å sikre seg monopol på strekningen. Vi legger ikke skjul på at vi er tilfreds med at det statlige togselskapet fortsatt henger med og at demonteringen av det gamle NSB har stoppet opp for en periode. Det betyr på ingen måte at oppdelingen av persontrafikken stoppes. Den første anbudspakka på Østlandet kan fort bli kroken på døra for det gamle statsbaneselskapet.

Les mer…Vy fortsetter på Bergensbanen