Østlandet splittes ikke

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Togene som i dag driftes av Vy skal fortsatt driftes av Vy. Tidlig i mars ble det kjent at regjeringa og Jernbanedirektoratet snur. Det er bra. Sett med våre øyne seira fornuften. Fortsatt er mye uklart, men at en nå har besluttet at persontrafikken på Østlandet forblir en driftsorganisasjon, viser at ett års kamp for en helhetlig jernbane har vunnet fram. Den planlagte oppsplittingen er stoppet.

Les mer…