Norsk Lokomotivmannsforbund gir full støtte til SAS-pilotenes streik

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Samtlige piloter i SAS er tatt ut i streik fra i dag tidlig. Streiken er et resultat av et angrep på lønns- og arbeidsvilkår. Vi merker oss særdeles uakseptable turnusordninger med uforutsigbar arbeidstid og mye helgearbeid. Ubekvem arbeidstid og høy grad av ansvar for sikkerhet henger sammen med hva som er et akseptabelt lønnsnivå.

Les mer…Norsk Lokomotivmannsforbund gir full støtte til SAS-pilotenes streik

Fra NSB til Vy

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

At Statsbanene blir til Vy-gruppa er ikke bare en navneendring. Det er en stadfesting av en endring fra en offentlig jernbane med et samfunnsansvar for transport av både passasjerer og gods til en privatisert og markedsorientert jernbane hvor samfunnsinteresser er underordnet profitt og overføring av samfunnseie til private og utenlandske storkonsern.

Les mer…Fra NSB til Vy