Bemanningssituasjonen i Vy i sommer

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF har hatt møte med Vygruppen om sommerproduksjonen i Vy Øst. Vygruppen (øst) har for få lokomotivførere pga Blix-tunnelen og brudd fra BaneNOR.

Vy sin løsning på dette er å tilby nylig avgåtte pensjonister arbeid i en tidsbegrenset periode i sommer. Vy vil også se på å bruke lokomotivførere fra Vy Gjøvikbanen til posisjonskjøring Roa/Sundland. I tillegg vil Vy benytte overtid.

NLF er av den formening at når man er inne i en pressa situasjon og sommer, så kunne Vy som tidligere år ha økt overtidsgodtgjørelsen til 125%. Det var ikke Vy interessert i å diskutere.

Partene er ikke enige om løsningen på problemet og NLF er overrasket over at dette kommer så plutselig på Vy mens man allerede er i den første uka i sommerferieperioden.