EU: Jernbanepakke 4 – vedtas før sommeren

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinI Jernbanepakke 4 stilles det ingen krav til beskyttelse av lønns og arbeidsvilkår for de ansatte. Den Europeiske Transportarbeiderføderasjonens (ETF) krav om at anbudsutsetting skal betraktes som virksomhetsoverdragelse når EU innfører full liberalisering persontrafikken på jernbane, er ikke tatt til følge.

Les mer…EU: Jernbanepakke 4 – vedtas før sommeren