Ny rapport viser at godsoverføring gir klimagevinst

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Ny livsløpsanalyse viser at godsoverføring fra vei til bane på strekningen Oslo-Bergen gir klimagevinst både i et kort og et langt perspektiv.

Jernbanealliansen, som NLF er medlem av, har fått gjennomført en livløpsanalyse av klimaeffektene av godsoverføring mellom vei og bane på strekningen Oslo-Bergen mot 2050.  Analysen har sett nærmere på to scenarioer for godsoverføring.

Les mer…