Reaksjoner på støtteordning til gods på bane

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Vi er fornøyd med at det nå kommer en støtte, men 60 millioner er i minste laget, sier Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund på et frokostmøte Godsalliansen arrangerte om gods på bane. Bransjen har krevd mellom 150 og 200 millioner i årlig støtte for å kunne overleve.

Tekst og foto: Grethe Thorsen

-60 millioner er likevel mer enn ingen millioner, og for oss som jobber i bransjen, som over tid er så sulteforet at vi holder å sulte i hjel – ja da blir en fornøyd når en får såpass at en overlever litt til, sier Ringdal.

Han er dermed fornøyd med at man nå for første gang ser en konkret handling fra regjeringens side, men hadde håpet på mer penger. Bransjen hadde krevd en miljøstøtteordning og støtte til kompensasjon for avgifter. Støtteordningen som nå er foreslått er planlagt å gjelde fram til 2022, til godspakken på 18 milliarder i Nasjonal Transportplan begynner å få effekt.

– Av de 60 millionene som er foreslått bevilget inneværende år, vil halvparten vil gå til å kompensere for kjøreveisavgiften som ble innført med jernbanereformen. I 2022 vil over 60 prosent av tilskuddet bli spist opp av kjøreveisavgiften, så nettoen for godsselskapene er ikke veldig stor, opplyste Erik Røhne, konsernsjef i CargoNet.