NLF støtter den franske jernbanestreiken

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Flere franske fagforbund innenfor jernbanesektoren i Frankrike, i hovedsak innen statseide SNCF, har vært i streik siden 3. april. De franske jernbanearbeidernes streik er i virkeligheten en streik mot den ultraliberale jernbanepolitikken til EU, representert ved Jernbanepakke 4. Slik sett er denne streiken av stor betydning for jernbanefolk i hele EU-systemet, inkludert Norge. 

Les mer…NLF støtter den franske jernbanestreiken

Spørsmål til de politiske partiene

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Bruk stemmeretten: Jernbanespørsmål til de politiske partiene

NLF har en lang tradisjon på å ikke oppfordre medlemmene våre til å stemme på bestemte partier. Det tar den enkelte stilling til selv. Men vi har vedtatt en politisk plattform og et handlingsprogram som vi jobber etter. Vi har derfor stilt de politiske partiene åtte jernbanepolitiske spørsmål for å finne ut hvordan partiene stiller seg i saker som er viktige for våre arbeidsplasser.

Les mer…Spørsmål til de politiske partiene