Tariffavtale på plass i Vy Tog AS

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Som følge av at Vy Tog AS tar over trafikken av trafikkpakke 3, Vest, fra 13. desember 2020 vil NLFs medlemmer stasjonert i Bergen, Voss, Ål og et visst antall lokomotivførere i Oslo bli ansatt i Vy Tog AS. I tillegg overføres DROPS fra Vygruppen til Vy Tog AS fra samme dato.

NLF er blitt enig med Vy Tog AS og Vygruppen om følgende:

Les mer…

Permitteringene i Flytoget trekkes tilbake

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

NLF- klubben i Flytoget fikk i møte 29. mai gjennomslag for at Flytoget trekker tilbake permitteringene av samtlige lokomotivførere i Flytoget med virkning fra og med 7. juni. Årsaken er at Flytoget igjen øker produksjonen og vil kjøre tre tog i timen mellom Drammen og Gardermoen (Oslo Lufthavn) fra og med 8. juni. Samtidig starter opplæringen på type 78 (nye flytog).

Det betyr at ingen av NLFs medlemmer lengere er permittert på grunn av koronakrisa.

Les mer…

Statsbudsjettet 2018

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

NLF er kritisk til at statsbudsjettet for 2018 legger for stor vekt på konkurranseutsetting på jernbanen, og ikke på å løse de virkelig problemene på jernbanen som er at vedlikeholdsetterslepet igjen øker og at rammevilkårene for gods på bane svekkes.

Les mer…

Spørsmål til de politiske partiene

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedinBruk stemmeretten: Jernbanespørsmål til de politiske partiene

NLF har en lang tradisjon på å ikke oppfordre medlemmene våre til å stemme på bestemte partier. Det tar den enkelte stilling til selv. Men vi har vedtatt en politisk plattform og et handlingsprogram som vi jobber etter. Vi har derfor stilt de politiske partiene åtte jernbanepolitiske spørsmål for å finne ut hvordan partiene stiller seg i saker som er viktige for våre arbeidsplasser.

Les mer…

Ulrik Salmonsen er død

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedinTidligere leder av Dansk Jernbaneforbund, Ulrik Salmonsen, døde 6. mai etter kort tids sykdom, 68 år gammel. Ulrik er den personen som i nyere tid har hatt størst betydning for organisering av ansatte på jernbanen i Danmark. Den sterke stillingen som Dansk Jernbaneforbund har i dag, skyldes i stor grad hans strategiske ledelse og handlekraft.

Les mer…