Regjeringen gjennomfører Høyres jernbanereform

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

I dag slapp Jernbanedirektoratet den forventede nyheten om at Flytoget er foretrukken avtalepartner for det som betegnes som Østlandet 2 (Jernbanereformens pakke 5). Det betyr at oppsplittingen av jernbanen fortsetter med en omorganisering av persontrafikken på Østlandet som er helt identisk med Solberg-regjeringens  jernbanereform -den som Arbeiderpartiet og Senterpartiet gikk til valg på å stoppe.

Les mer…

Politisk streik 14. juni 2022

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

I forbindelse med at regjeringa fortsetter å splitte opp persontrafikken på Østlandet i to med Østlandet 1 og Østlandet 2 og dermed fortsetter jernbanereformen til Solberg-regjeringa, blir det avholdt politiske streik tirsdag 14. juni 2022 i tidsrommet kl. 11.00 – 13.00. Streiken er i samarbeid med Norsk Jernbaneforbund.

Les mer…