Regjeringen gjennomfører Høyres jernbanereform

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

I dag slapp Jernbanedirektoratet den forventede nyheten om at Flytoget er foretrukken avtalepartner for det som betegnes som Østlandet 2 (Jernbanereformens pakke 5). Det betyr at oppsplittingen av jernbanen fortsetter med en omorganisering av persontrafikken på Østlandet som er helt identisk med Solberg-regjeringens  jernbanereform -den som Arbeiderpartiet og Senterpartiet gikk til valg på å stoppe.

Les mer…

Politisk streik 14. juni 2022

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

I forbindelse med at regjeringa fortsetter å splitte opp persontrafikken på Østlandet i to med Østlandet 1 og Østlandet 2 og dermed fortsetter jernbanereformen til Solberg-regjeringa, blir det avholdt politiske streik tirsdag 14. juni 2022 i tidsrommet kl. 11.00 – 13.00. Streiken er i samarbeid med Norsk Jernbaneforbund.

Les mer…

Jernbanereformen, konkurranse og tariffoppgjør

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Rolf Jørgensen
Rolf Jørgensen

I skrivende stund er ikke tariffoppgjøret mellom NLF og Spekter-bedriftene i havn. Det er ikke noe nytt at NSB, CargoNet og Flytoget tukler det til i forhandlingene, men det som er nytt i år er at regjeringas vedtatte konkurranse lager utfordringer. Som fagforbund er det vår oppgave å sørge for at det ikke er våre medlemmer, de ansatte på jernbanen, som må betale prisen for den vedtatte jernbanereformen.

Les mer…