Regjeringen gjennomfører Høyres jernbanereform

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

I dag slapp Jernbanedirektoratet den forventede nyheten om at Flytoget er foretrukken avtalepartner for det som betegnes som Østlandet 2 (Jernbanereformens pakke 5). Det betyr at oppsplittingen av jernbanen fortsetter med en omorganisering av persontrafikken på Østlandet som er helt identisk med Solberg-regjeringens  jernbanereform -den som Arbeiderpartiet og Senterpartiet gikk til valg på å stoppe.

Regjeringen bryter dermed sin egen regjeringserklæring hvor det står at de skal stoppe anbudsutsetting og oppsplitting. De viser også en total forakt for egne valgløfter og de mange jernbaneansatte som stemte på dem for å få en ny jernbanepolitikk. Regjeringen har bestemt seg for å videreføre jernbanereformen uten noen form for dialog med de ansattes organisasjoner.

Den eneste forskjellen mellom denne og tidligere anbudsrunder var at det bare var Vy og Flytoget som fikk lov til å delta. Et eventuelt overskudd havner dermed ikke i private lommer eller sendes ut av landet. Men den mest skadelige delen av jernbanereformen fortsetter ved at stordriftsfordeler og samarbeid forsvinner i en mengde små monopoler. Tidligere kunne togsett og personell brukes om hverandre for eksempel mellom Eidsvoll og Moss. Nå blir dette umulig.

NLFs motstand retter seg ikke mot Flytoget, men mot regjeringens oppsplitting. Det naturlige ville være å samle Vy og Flytoget til ett selskap for å lage en mer effektiv jernbane. For oss ansatte kommer delingen av Østlandet til å føre til store endringer og for de aller fleste en mer monoton arbeidshverdag. NLF kommer til å arbeide for gode arbeidsplasser og en bedre jernbanen også i fremtiden, og helt konkret med å ivareta våre medlemmer i de krevende endringsprosessene vi nå sannsynligvis må igjennom hvis denne delingen blir gjennomført.