Samle – ikke splitte

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Tirsdag 14. juni sto alle persontogene på Østlandet mellom klokka 11.00 og 13.00. Atter en gang måtte Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund ta i bruk politisk streik i kampen for en framtidsrettet jernbane. Samle – ikke splitte var slagordet på alle håndplakatene som fylte Jernbanetorget på markeringen under den politiske streiken.

At regjeringa fortsetter oppsplittingen av jernbanen, har skapt berettiget sinne. Regjeringa bruker argumenter om at det gir en mest effektiv jernbane. Vi mener det er feil, vi mener det er motsatt. For liten kapasitet på jernbanen på Østlandet løses ikke med å gå bort fra stordriftsfordeler. Ved en helhetlig drift av togene utnytter vi kapasiteten best effektivt. Det gjør en ikke ved å dele opp i to trafikkpakker, med hvert sitt togmateriell og personale.

Den politiske streiken rettet seg mot regjeringas oppsplitting. Den var på ingen måte rettet mot noen av togselskapene. Noen har antydet at dette var en markering for Vy og mot Flytoget. Det er feil. Vi krever en samlet offentlig jernbane, om det er Vy eller Flytoget eller en kombinasjon blir en diskusjon om organisering.

En kunne tenke seg løsninger hvor også Flytoget sine tog mellom Drammen og Oslo inngår i et felles togtilbud. Det vil si at en utnytter dagens tog og kapasitet best mulig og gir et bedre togtilbud til passasjerene. Samtidig ville det styrke Flytoget som en viktig aktør på jernbanen.

Vi er glade for at LO-kongressen tydelig tok stilling mot fortsatt oppsplitting og krav om varige unntak fra EUs fjerde jernbanepakke om obligatorisk konkurranseutsetting. Regjeringa har ved å fortsette oppsplittingen fra jernbanereformen lagt seg ut mot en samlet fagbevegelse. Nå må regjeringa og Arbeiderpartiet innse at de er på full fart inn på et sidespor og snu.

Skal vi bytte navn?

Årets representantskapsmøte vedtok: Fram til representantskapsmøte i 2023 gjøres det en behandling i organisasjonen om det skal foretas en navneendring av forbundet fra Norsk Lokomotivmannsforbund til Norsk Lokomotivførerforbund.

Nesten 130 års historie som fagforbund for lokomotivførere har gitt oss stolthet og tradisjon. Nå må tradisjonen vike for at verden har endret seg, men stoltheten skal vi fortsatt ta vare på i Norsk Lokomotivførerforbund. Men først en grundig behandling i foreningene og vedtak til neste år.

Vi ønsker medlemmene våre en riktig god sommer!