Politisk streik 14. juni 2022

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

I forbindelse med at regjeringa fortsetter å splitte opp persontrafikken på Østlandet i to med Østlandet 1 og Østlandet 2 og dermed fortsetter jernbanereformen til Solberg-regjeringa, blir det avholdt politiske streik tirsdag 14. juni 2022 i tidsrommet kl. 11.00 – 13.00. Streiken er i samarbeid med Norsk Jernbaneforbund.

I Hurdalserklæringen skriver de at de skal stoppe oppsplittinga, dette er det stikk motsatte når de nå gir direktoratet mulighetene til å fortsette oppsplittinga ved å forhandle med to statlige selskaper.

Vi mener at det er mer effektivt å ha en samlet jernbane, både for passasjerene og for våre medlemmer. Stordriften ved å kunne bruke personalet og materiellet på tvers er mye mer lønnsomt. Vi ser at det ofte oppstår press på våre overenskomster.

Denne streiken handler ikke om hvem som skal få pakke 1 eller 2, den handler om at hele dette sirkuset skal stanses og at man skal få en effektiv jernbane for det beste for passasjerene og de ansatte.

Aksjonen vil omfatte våre medlemmer blant lokomotivførerne og konduktørene i alle persontogene på Østlandet. Konkret vil det bety alle togene til Vy Øst, Flytoget og Vy Gjøvikbanen vil stoppe. I tillegg vil togene til Go-Ahead Norge, Vy Tog AS og SJ Norge på strekningene Oslo-Kongsberg/Hønefoss/Lillehammer stoppe.

Vi vil kommuniserer med selskapene for å gjennomføre streiken på en mest mulig effektiv måte for selskapene. Vi har informert selskapene om at vi vil utføre tilsyn av materiellet under streiken. Er noe uklart, ta kontakt med din lokale tillitsvalgt i din klubb i SJ, Go-Ahead, Flytoget, Gjøvikbanen eller Vy.

I Oslo blir det torgmøte utenfor Oslo S fra kl. 11:30-12:30. Vi håper du har mulighet til å møte på Jernbanetorget. Er du ute i toget vil du få løpeseddel sånn at du kan informere på en god måte.

Sammen er vi fortsatt sterke og kan vise vår motstand mot den sittende regjeringa som bryter løftene sine!

2022.05.01 - NLF - Oppslag nr. 14-2022 - Politisk streik 14-06-22.pdf