Enighet i lønnsoppgjøret 2022 mellom TM Togdrift og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Oppgjøret har virkning fra 1. april 2022

 •  Grunnlønn for lokomotivfører økes med kr 3640,- pr. mnd.
 • Ved eventuelt bruk av mannskapsvogn i godstog skal det inngås en særavtale som regulerer bruk av mannskapsvogn. En slik avtale følger overenskomstperioden. Det forutsettes enighet mellom TM Togdrift og NLF hvis mannskapsvogn tas i bruk
 • Det presiseres i overenskomstens pkt. 4.3 at lønnen skal være disponibel på den enkeltes bankkonto den 10. i hver måned som inntjeningen skjer
 • Partene er enige om at ved avvikling av hele ferieuker har man krav på fri søndag før og søndag etter ferie
 • Det inngås en særavtale som regulerer tjenestegjøring som transportleder
 • Partene er enige om at det innen 31. mars 2023 skal inngås følgende særavtaler:
  • Varslings- og støtteordninger for lokomotivførere
  • Kompetanseutvikling
  • Samarbeid
  • Kompensasjon for tap av sikkerhetstjeneste for lokomotivførere i TM Togdrift

Resultatet skal ut til uravstemning og i den forbindelse blir det utarbeidet en informasjon til medlemmene i TM Togdrift om lønnsoppgjøret. Opplegg og frist for uravstemning blir det informert om senere.

2022.06.10 - NLF - Oppslag nr. 15-2022 - Enighet i lønnsoppgjøret i TM Togdrift.pdf