Et gedigent politisk løftebrudd fra regjeringa

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Regjeringspartiene gikk til valg for å stoppe oppsplitting av jernbanen og de forfattet en regjeringserklæring som eksplisitt sier nei til oppsplitting.

Likevel har de bestemt seg for å fullføre forrige regjeringens jernbanereform. Dette fører til:

 • Opprettholdelse av planen om å splitte opp det som gjenstår av en samlet norsk persontrafikk på jernbane i to trafikkpakker på Østlandet
 • Persontrafikken på Østlandet vil bli delt i trafikkpakke 4 og pakke 5. Som de nå kaller Østlandet 1 og Østlandet 2
 • Med dette legger regjeringen alt til rette for full konkurranseutsetting i 2033 i samsvar med EUs fjerde jernbanepakke
 • Rasering av samspill og stordriftsfordeler på Østlandet
 • Oppsplitting av fag- og planleggingsmiljøer
 • Usikkerhet om stasjoneringssteder
 • Endring i trafikkmønster
 • Mer ensidige arbeidsoppgaver og kjøremønster for de ansatte
 • Personellflukt og hvor enkelte pakker vil få en overvekt av opplæringskostnader
 • Usikkerhet om pensjonsløsninger
 • Dårligere samspill mellom togselskaper, som i stedet for å samarbeide om et framtidsrettet og godt togtilbud, blir hensatt til å konkurrere om knappe sportilgangsressurser. Noe som er ekstremt uheldig i det underdimensjonerte jernbanenavet i Osloområdet

Etter det NLF kjenner til skal én foretrukken leverandør, enten Vy eller Flytoget, tilbys en forhandling om en, eller begge, disse pakkene. Den andre potensielle leverandøren kan tilbys forhandlinger dersom Jernbanedirektoratet ikke er fornøyd med tilbudet fra den leverandøren de har håndplukket.

NLF er sterk motstander av ytterligere oppsplitting av persontrafikken og vil ikke godta dette løftebruddet uten kamp.

2022.04.11 - NLF - Oppslag nr. 04-2022 - Et gedigent politisk løftebrudd fra regjeringa.pdf