Årets tariffoppgjør

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Forhandlingene om de fleste overenskomstene for lokomotivførere er nå kommet i havn. Vi har fått et akseptabelt resultat og hvis beregningen av prisøkningene for vanlige folk ikke slår helt feil, vil alle NLFs medlemmer være sikret reallønnsvekst i 2024. Vi har i tillegg fått korrigert overenskomstene på en del områder til det bedre, blant annet om overtid og arbeidstid.

Utfordringen i skrivende stund er at det ikke har vært mulig å finne løsninger i de største godstogselskapene. Både CargoNet og Onrail sier de ikke har råd til standardene som er innen tariffavtalene på jernbanen. Det hele forklares med dårlige rammevilkårene for gods på bane.

Det er ikke i tvil om at rammevilkårene for gods på bane er for dårlige og at myndighetene svikter sine forpliktelser. Godt hjulpet av EU gjennom EØS-avtalen, ved å begrense nødvendige tiltak for å sikre godstogselskapene nødvendig egenkapital og rammebetingelser. Konsekvensene vil være økte kostnader for samfunnet ved ytterlige overføring av gods fra bane til vei.

NLF kan ikke akseptere at de ansattes lønns- og arbeidsvilkår svekkes, for angivelig sikre gods på bane. Forstår ikke arbeidsgiverne det, kan konsekvensene bli at de kaster bransjen ut arbeidskonflikter som ingen er tjent med.

Hva skjer med Flytoget?

Etter tjue år med Næringsdepartementet som eier er Flytoget igjen underlagt Samferdselsdepartementet. NLF mener det er fornuftig å samle offentlig eide virksomheter innen jernbanen under samme tak, i et fagdepartement. Det vil bety at Flytoget i større grad vil være et virkemiddel for en helhetlig offentlig jernbane.

Det spekuleres i hva dette vil bety for Flytogets videre eksistens, da vi vet at togrutene Flytoget har i dag, er gitt Vy fra februar 2028. Det er vanskelig å spå om framtidige politiske krumspring fra regjeringa og midt oppe i det hele vet vi ikke hva som vil skje i Stortingsvalget neste år. Uansett vil eierskiftet slå positivt ut for Flytoget og for de ansatte.

For NLF har det aldri vært et mål å legge ned Flytoget. Vi har levd godt med en offentlig drevet jernbane bestående av både Vy (NSB) og Flytoget. Det er truslene om oppsplitting, enten ved anbud eller «forhandlingskonkurranse» vi har sloss mot.

 For NLF vil kampen for å sikre verdiene av tariffavtalene være avgjørende. Vi kommer ikke til å godta at noen av våre medlemmer for reduserte lønns- og arbeidsvilkår som konsekvens av politiske krumspring. Så er det atter en gang sagt.