Oppsplittingen av jernbanen fortsetter

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Rett før påske sendte samferdselsdepartementet ut en pressemelding hvor de gir uttrykk for at «Vy og Flytoget er invitert til å forhandlinger om direktetildeling av togtilbudet på Østlandet». Hva betyr en slik invitasjon? Betyr det en ytterligere oppdeling av jernbanen? Eller betyr det at Jernbanedirektoratet har fått i fullmakt til å inngå forhandlinger om å endre norsk jernbane ved at Flytoget skal bli et virkemiddelselskap og ta over en helhetlig drift av persontrafikken? Det er åpenbart ikke det siste.

Dagen etter denne pressemeldinga ble vi kjent med et brev fra Jernbanedirektoratet til Vy og Flytoget hvor det beskrives at det skal inngås to avtaler som blir betegnet som «Østlandet 1» og «Østlandet 2» med virkning fra ruteendringen i desember 2023. «Østlandet 1» er identisk med trafikkpakke 4 og «Østlandet 2» er identisk trafikkpakke 5 fra jernbanereformen.

Vi har gitt uttrykk for et behov for å rydde opp i kaoset etter jernbanereformen og at det trengs mer enn bare å stoppe anbudspakkene. Vi har vært urolige for en manglende dialog og involvering fra de ansattes organisasjoner. Og lite har skjedd. Men det som skjer nå, er at pratet om en ny organisering av jernbanen framstår som tomme ord. Istedenfor å se framover ved å skape en moderne drevet jernbane hvor en utnytter stordriftsfordeler og en organisering som gir et mindre kostbart byråkrati ved ta utgangspunkt i en helhet mellom Vy og Flytoget, tviholder en på en feilslått oppdeling og konkurranse. Om en kaller konkurransen og oppdelingen for anbud eller en «forhandling» har liten betydning.

Vi er kjent med at kontrakter Flytoget inngår om offentligkjøpavtaler, planlegger Flytoget å skille ut i egne selskaper. Altså enda en ytterligere oppdeling.

Vi er både skuffet og forbannet. Den sittende regjeringa går bort fra sine valgløfter. Istedenfor å følge opp sin egen regjeringserklæring, gir politisk ledelse i samferdselsdepartementet fullmakt til Jernbanedirektoratet å styre jernbanepolitikken i Norge. Et direktorat som har et stort eierskap til den gamle jernbanepolitikken og vil videreføre den forrige regjeringas oppsplitting av jernbanen. Er dette en politikk som Ap og Sp, med støtte fra SV på Stortinget, står inne for?

Vi er ikke i tvil om at dette vil skape uro og motstand fra våre medlemmer. Vi vil kjempe for en jernbane til det beste for passasjerene, for miljøet og for samfunnet uavhengig av regjering. Samtidig som vi skal ha gode og framtidsrettede arbeidsplasser på jernbanen.