Enighet om overenskomst mellom Onrail og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Etter forhandlinger mellom Onrail og Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) signerte partene en overenskomst med tilhørende protokoller og særavtale 7. april 2022. Overenskomsten har virkning fra 1. april 2022. Overenskomsten regulerer blant annet:

 • Ansettelse: Regler ved ansettelser og oppsigelser avtalefestes.
 • Lønn: Lønnssystemet fra NLFs overenskomst i Green Cargo er innarbeidet i overenskomsten
 • Arbeidstid. Regulerer blant annet kjøre- og hviletid ved lokomotivførertjeneste.
 • Pensjon: Tjenestepensjonen avtalefestes og er på nivå som gjelder i bransjen.
 • AFP: Er ikke en del av overenskomsten. Partene er enige om at etablering av AFP er tema i mellomoppgjøret 2023.
 • Ferie: Avtalefestet ferie (den femte ferieuka) er en del av overenskomsten
 • Kompetanse: Nasjonal standard for utdanning for sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet i Norge er avtalefestet og følges ved ansettelse og utdannelse av lokomotivførere.
 • Stillingsansiennitet: Avtalefestet i overenskomsten.
 • 100% faste stillinger: Lokomotivførertjenester skal normalt dekkes av egne ansatte lokomotivførere i 100 % stilling.
 • Hovedavtale: Onrail er ikke medlem av noen arbeidsgiverorganisasjon. Partene har derfor inngått en egen avtale som inneholder hovedavtale-bestemmelser.
 • Varslings- og støtteordninger: Partene er enige om å inngå særavtale som ivaretar kollegastøtteordninger for lokomotivførere.

Overenskomsten er i hovedsak på samme nivå som for lokomotivførere generelt, med noen unntak:

 • Kompensasjon for tap av førerbevis. Partene vil komme tilbake til dette ved hovedoppgjøret 2024
 • Avtalefestet pensjon (AFP). Blir tema i mellomoppgjøret 2023
 • NLF vil gjøre oppmerksom på at sosiale bestemmelser i overenskomstens har en lavere verdi enn generelt for lokomotivførere. NLF vil reise krav om at sosiale bestemmelser i Onrail skal ha samme verdi som ellers i bransjen.

Spørsmål rettes til:

Rolf Ringdal: Telefon: 91 67 99 98, e-post: ringdal@adminlokmann-no

2022.04.08 - NLF - Oppslag nr. 03-2022 - Enighet om overenskomst mellom Onrail og NLF.pdf