Lønnsoppgjøret 2022

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

A-dels forhandlingene mellom LO-Stat og Spekter er avsluttet

De innledende forhandlingene i årets hovedoppgjør mellom LO Stat og Spekter (A-delen) ble sluttført 6. april 2022.

Resultatet er på nivå med det som betegnes som frontfag-oppgjøret. Oppgjøret gir et generelt tillegg til alle på kroner 650,- pr. måned med virkning fra 1. april.

I tillegg til det som er gitt i A-delen vil det bli ført forhandlinger i den enkelte virksomhet:

NLF starter nå B-delsforhandlinger i Spekter-området rett etter påske i:

 • Vygruppen (inkludert Vy Gjøvikbanen og Vy Tog AS)
 • Go-Ahead Norge
 • SJ Norge
 • Flytoget
 • CargoNet
 • Green Cargo
 • Hector Rail
 • Bane NOR
 • Baneservice
 • Infranord Norge
 • Spordrift

Frister for å komme til enighet i B-delsforhandlingene er satt til 13. mai kl. 12.00

Overenskomster utenfor Spekter-området:

Overenskomstene i NHO Logistikk og Transport (LKAB Malmtrafikk), Grenland Rail og TM Togdrift vil bli avtalt reforhandlet.

Lønnsoppgjøret i staten starter 20. april med forhandlingsfrist 30. april.                                                                                      

NLF vil informere fortløpende om framdriften i forhandlingene.

2022.04.06 - NLF - Oppslag nr. 02-2022 - Resultatet A-del LO Stat-Spekter 2022.pdf