CargoNet flytter vedlikeholdet av EL 14 og EL 16

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Styret i CargoNet har besluttet å flytte vedlikeholdet av EL 14 og EL 16 fra Mantena på Nyland til Nordisk Togteknikk i Lodalen. Oppstarttidspunktet vil være allerede 6. mai i år.

NLF advarer mot en flytting av vedlikeholdet av lokomotivene med så korte tidsfrister som kan gi CargoNet store utfordringer i driften og for personalet. CargoNet har sendt ut en informasjon hvor det framgår at mye ikke er avklart og hvor en bare har to måneder på seg for å finne løsninger. NLF mener det ville vært riktig å bruke en opsjon med Mantena på ett år for å få tid til å utrede konsekvensene av en slik flytting.

NLF er samtidig kjent med at Nordisk Togteknikk i Lodalen ikke har inngått tariffavtale som regulerer lønns- og arbeidsvilkår for sine ansatte. NLF krever at CargoNet stilles til ansvar for at det er ordnede arbeidsforhold hos sine underleverandører.

Noen av konsekvensene vil kunne være:

  • Endret stasjoneringssted for lokomotivpersonalet på Nyland
  • Ikke avklart fasiliteter for personale som ordrerom, oppholdsrom, hvileceller, parkering med mere.
  • Ikke lengere mulighet for parkering av lokomotiver på Nyland
  • Verksted som stenger kl.20.00
  • Økt bruk av passreiser
  • Økt personalbehov

NLF er allerede i gang med å drøfte dette for å få akseptable løsninger for personalet og vi vil komme med informasjon etter hvert som ting blir avklart eller ikke avklart.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Hovedtillitsvalgt Ronny Danielsen, telefon: 90 67 97 78, e-post: danielsen@lokmann.no