Brudd i lønnsoppgjøret mellom NLF og CargoNet

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det ble ikke oppnådd enighet mellom NLF (LO Stat) og CargoNet (Spekter) i de såkalte fase tre- forhandlingene i årets tariffoppgjør. CargoNet kom ikke NLF i møte på vesentlige områder. Dette gjelder blant annet:

  • Lønn
  • Økning av skifttillegget
  • Arbeidstid

CargoNet avviste kontant NLFs krav om å øke skifttillegget. Partene ble allerede enige i hovedoppgjøret 2022 om at mengden nattarbeid var økt uten at det var gjort endringer av kompensasjonen for ubekvem arbeidstid. Partene ble også enige i 2022 om at en i felleskap skulle gjøre et arbeid for å se på lønns- og arbeidsvilkår for lokomotivførere. CargoNet viste ingen vilje til å finne løsninger i dette arbeidet og avviste dermed blankt å følge opp protokollen fra 2022.

Et vesentlig krav fra NLF ved årets oppgjør var derfor at skifttillegget ble oppjustert i samsvar med økte andel ubekvem arbeidstid. NLF beklager at CargoNet ikke viser vilje til løsning og så langt styrer mot konflikt.

Oppgjøret går nå til mekling. NLF vil komme tilbake med informasjon om når meklingen vil finne sted og konsekvensene av en eventuell streik.

Som en konsekvens av bruddet mellom NLF og CargoNet vil det ikke bli gjennomført uravstemning i de andre togselskapene i Spekter-oppgjøret (område 7 Tog) før en løsning av oppgjøret i CargoNet.