Enighet i lønnsoppgjøret mellom Baneservice og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Oppgjøret har virkning fra 1. april 2024

  • Grunnlønnssatsen for lokomotivførere økes med kr. 3200,- pr. mnd.
  • Overenskomstens pkt. 4.6 endres til følgende:
    • Ved ordinært arbeid i tiden mellom 20:00 og 06:00 utbetales et nattillegg på 45 % av timelønn. Det gis ikke tillegg ved ikke arbeidet tid når man er hjemme uten oppdrag i arbeidsperioden. Det utbetales ikke nattillegg ved pålagt overtid med unntak av punkt 3.6. Merknad fra NLF: Dette betyr ingen realitetsendring.
  • Diettsatsen i overenskomstens pkt. 5.2 økes til kr. 650,- pr. døgn og overenskomstens pkt. 9.2 Fribillett slettes.
  • Overenskomstens pkt.7 Arbeidstid og arbeidsreiser i Sverige og Danmark slettes.
  • Baneservice AS vil gjennomføre et partsarbeid med mål om å se på mulighet for å øke pensjonsinnskuddet i tjenestepensjonsordningen. Partsarbeidet skal være gjennomført innen lønnsoppgjøret 2025.
  • Kjørelærertillegget økes fra kr. 700,- til kr. 1000,- per dag.
  • Partene er enige om å nedsette et partssammensatt utvalg i overenskomstperioden som skal gjennomgå relevante administrative ordninger om lønns og arbeidsvilkår, samt diskutere konsekvensene av eventuelle endringer i disse.

Resultatet skal ut til uravstemning.