Enighet i lønnsoppgjøret mellom TM Togdrift og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail


Oppgjøret har virkning fra 1. april 2024

  • Grunnlønnssatsen for lokomotivførere økes med kr. 3900,- pr. mnd.
  • Partene er enige om at det etableres en forsikringsordning ved tap av helsegodkjenning (loss of license). Partene vil samarbeide om å avklare et forslag innen 1. januar 2025. Blir ikke partene enige, vil en slik forsikringsordning være tema ved mellomoppgjøret 2025.
  • Ved eventuelt bruk av mannskapsvogn i godstog skal det inngås en særavtale som regulerer bruk av mannskapsvogn. En slik avtale følger overenskomstperioden. Det forutsettes enighet mellom TM Togdrift og NLF hvis mannskapsvogn tas i bruk
  • Gjeldende særavtaler/protokoller prolongeres

Resultatet skal ut til uravstemning. Opplegg og frist, samt informasjon til medlemmene i TM Togdrift, vil komme senere.