Støtteordninger til gods på bane

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

I revidert nasjonalbudsjett la regjeringa fram en støtteordning for gods på bane på 60 millioner. Videre er det føringer til framtidige statsbudsjetter på 88 millioner i året.

Støtteordningen går til kombinerte transporter på jernbane og vognlast. Det er en fornuftig innretning på ordningen, da det nettopp er kombinerte transporter og vognlast som taper i konkurranse mot vei. Det er for slike transporter at en må snu utviklingen hvor jernbane har tapt mot vei på grunn av favorisering av utbygging av veier, kabotasje og sosial dumping innen gods på vei.

Vi er fornøyd med at regjeringa har innført en støtteordning for gods på bane. Ordningen kommer etter lang tids kamp for at myndighetene i praksis skal føre en politikk for å overføre gods fra vei til bane. Innen godspakken i Nasjonal Transportplan gir resultater trengs det 200 millioner, så vi er på ingen måte fornøyd med størrelsen på støtteordningen. Løsningen er å kunne kjøre lengere og tyngre godstog med raskere framføringstider og offentlig finansierte godsterminaler som effektivt får godset over på toget.

Revidert nasjonalbudsjett godkjennes i slutten av juni. Vi forventer at hvis regjeringa mener alvor med at de ønsker mer gods på bane, må støtteordningen økes. Det er et samlet krav og ønske fra bransjen, enten det er godstogselskapene, godskundene eller vi fra fagforeningene.

Overenskomst i Infranord Norge

Forbundets langsiktige arbeid for å sikre alle medlemmer gode lønns- og arbeidsvilkår gjennom tariffavtaler er grunnleggende. Arbeidet for ordna arbeidsforhold og ivareta lokomotivpersonalets særskilte interesser har like høy prioritet enten det er store eller små virksomheter. I et slikt arbeid har vi bestandig en tett dialog med medlemmene i den enkelte virksomhet. 

Det er derfor med glede at vi i slutten av mai skrev under en overenskomst med det svenskeide Infranord Norge. Det dreier seg ikke bare om lønn og arbeidstid, men om sikre ansettelser, kompetanse og utdanning, pensjoner, forsikringer og stillingsansiennitet. Infranord Norge er medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter, dermed gjøres avtalene mellom LO Stat og Spekter gjeldende.

I en entreprenørbedrift som Infranord Norge med en produksjon som er sterkt sesongpreget er det viktig å sikre medlemmene trygge arbeidsplasser gjennom avtalefestet hundre prosent faste ansettelser. Overenskomsten ivaretar det på en god måte. Samtidig er innleie av personell og bruk av timesansatte lokomotivførere regulert i overenskomsten.

Etter at partene endelig satte seg ned for å forhandle var det et godt forhandlingsklima som gjorde at vi fikk på plass en avtale. Lønnsoppgjøret 2019 ble en del av forhandlingen med en månedlig økning av grunnlønna på 1620 kroner. Nå gjenstår det å følge opp avtalen i praksis Vi vet allerede nå at i hovedoppgjøret 2020 vil en loss of license-ordning og forbedring av pensjonsordningene bli tema.