SJ ble tildelt anbudet i Nord

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

SJ, eid av den svenske staten, har blitt tildelt anbudet i pakke Nord, (Dovrebanen, Nordlandsbanen, Raumabanen, Rørosbanen og Meråkerbanen)

Foto: Stefan Nilsson/SJ

SJ vil få et vederlag fra staten på 1,24 mrd. for de neste 10 og et halvt årene. Dette er 28 prosent lavere enn tilbudet til Vy tog.

NLF har hatt flere møter med SJ underveis, og informert om hvilke forventninger og krav vi har til lønns- og arbeidsforhold i den kommende anbudsperioden.

Lokomotivførere har krav på virksomhetsoverdragelse. Det betyr at alle som har sine arbeidsplasser (turnuser) på strekningen (50 prosent eller mer) har rett til arbeid hos den nye togoperatøren.

Overenskomsten og tariffavtaler som i dag gjelder i Vygruppen vil gjelde fram til førstkommende lønnsoppgjør etter anbudsovertakelsen.

Norsk Lokomotivmannsforbund skal møte SJ allerede i dag, og vil om ikke lenge starte forhandlinger med hvor vi krever, og forutsetter, at arbeidsplasser og stasjoneringssteder sikres der de er i dag, og en tariffavtale med tilsvarende verdi som dagens. NLF forventer et godt samarbeid med SJ.

Det vil bli avholdt medlemsmøter for våre medlemmer som blir berørt av anbudsutsettelsen og som får en ny arbeidsgiver.