Kompensasjon for fagansvarlig og instruktør i CargoNet

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er følgende enighet mellom CargoNet og NLF om kompensasjon for fagansvarlig og instruktør i opplæringsavdelingen i CargoNet.

  • Stillingsprosenten for fagansvarlig og instruktør vil bli endret til 100 prosent faste stillinger.
  • Det er krav om å opprettholde sertifiseringen som lokomotivfører
  • Restkapasitet frigjøres for togkjøring
  • All togkjøring og overtid skal avtales med leder for opplæringssentret
  • Fast lønn på kr. 766 000,- pr. år som inkluderer skifttillegg, oppholdstillegg på

utestasjon, grenseoverskridende kjøring og endra tjeneste på kort varsel

  • Overtid beregnes ut ifra en årslønn på 750 000,- og 1700 timer. Det betyr en timelønnssats på 441 kroner pluss overtidstillegget på henholdsvis 50 og 100 prosent.
  • En normal arbeidsuke er 37,5 timer
  • Kjernetid som er mellom 09.00 – 15.00
  • De i lukket pensjonsordning i SPK vil beholde lønnstittel som lokomotivfører, men med funksjonstittel som fagansvarlig/instruktør
  • For medarbeidere som ikke er inkludert i lukket pensjonsordning i SPK er tittel fagansvarlig/instruktør

For øvrig gjelder bestemmelsene i overenskomsten mellom CargoNet og NLF

2019.06.18 - NLF - Oppslag nr. 15-2019 - Kompensasjon for fagansvarlig og instruktør i CargoNet.pdf