Virksomhetsoverdragelse til SJ

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF får mange spørsmål om hvordan ting blir ved virksomhetsoverdragelse til SJ. NLF er sterkt engasjert i dette arbeidet, og aktuelle foreninger er, og vil være, involvert.

De lokførere og administrativt personale det gjelder har rett på virksomhetsoverdragelse i henhold til Arbeidsmiljølovens kapittel 16. Hvor mange det gjelder, hvordan det løses praktisk, og hvilke alternativer som finnes for de som eventuelt ønsker å frasi seg en virksomhetsoverdragelse til SJ vil være gjenstand for drøftinger både i Vy og i SJ.

Vi kommer med mer informasjon så raskt vi har noe konkret å komme med.

2019.06.28 - NLF - Oppslag nr. 16-2019 - Virksomhetsoverdragelse til SJ.pdf