Hva nå Vy?

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Igjen tapte det norske statlige jernbaneselskapet et anbud. Det svenske statlige jernbaneselskapet SJ fikk tildelt anbudet i nord. Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet innfrir regjeringas ønske fra 2015 om å tilintetgjøre det norske statsbaneselskapet uavhengig navn. Fortsetter utviklingen ved at anbudspakka som omfatter Bergensbanen og vest er Vy bare igjen et østlandsselskap på persontog.

En kan derfor forså at Vy velger å ha flere bein å stå på. Turisme, fjordbåter, busser og bybiler kan være fornuftig så lenge det støtter opp om toget. Hvis denne virksomheten derimot skulle bli en konkurrent til jernbanen er vi ikke med. 

Vi tillater å hevde at dette er en politisk styrt utvikling. Samferdselsdepartementet styres av en regjering som vil «presse all tannkremen ut tuben». Det samme departementet styrer Jernbanedirektoratet som igjen tildeler anbudene og eier Vy som pålegges avkastningskrav som er strengere enn konkurrentene. At dette ikke er en politisk styrt utvikling for å demontere jernbanen kan regjeringa «dra lengere ut på landet» med.

Demokratiet på arbeidsplassen er redusert. Driftsforhold en før samarbeidet åpent om holdes i en konkurransesituasjon utafor samarbeidet mellom partene i Vy. Vi kan ikke akseptere at det skapes utrygghet om stasjoneringssteder og arbeidstidsordninger.

Demonteringen av et norsk statsbaneselskap svekker norsk jernbane. Det er jernbanereformen som sådan som er problemet. Problemet er ikke at det svenske statlige SJ fikk anbudet i nord, men hva som blir igjen av Vy og et statlig norsk jernbaneselskap. Det norske folk risikerer at det ikke lenger er mulig å drifte en offentlig norsk jernbane. Vi kan komme i en situasjon hvor en privat aktør ikke klarer å drifte og hvor staten ikke har et jernbaneselskap til å ta over. Det er alvorlig.

Gledelig er det at SJ Norge og NLF har signert en intensjonsavtale som skal sikre et formalisert samarbeid mellom partene og at verdien av dagens tariffavtaler videreføres. Ikke minst er det viktig at arbeidsplasser på dagens stasjoneringssteder ivaretas og at samarbeid om tjenestelister og turnuser er en del av avtalen.

Politisk feilslag

Direktøren i Statens Jernbanetilsyn går ut i Jernbanedirektoratets blad, Jernbanemagasinet, og gir full støtte til EUs fjerde jernbanepakke. Erik Reiersøl-Johansen hevder jernbanepakke fire er en god nyhet for jernbanen og har ingen kritisk holdning til å gi fra seg suverenitet over jernbanesikkerhet og styring av den norske jernbanen til den europeiske union.

Det er beklagelig at Statens Jernbanetilsyn velger en politisk ideologisk retning for norsk jernbane som er i strid med store deler av den folkelige opinionen og de ansatte på jernbanen. Vi er ikke tjent med en tilsynsmyndighet som er et konkurransetilsyn på EUs markedsliberalistiske premisser.