EUs IV Jernbanepakke – Hva nå?

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Åpent debattmøte torsdag 9. september Youngs på Youngstorget, Oslo kl. 18.00-20.00

Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet vedtok før sommeren EUs IV jernbanepakke med knapt flertall i stortinget. Men jernbanepakka er ikke innført. Først etter valget skal pakken formelt behandles og implementeres i EØS-komitèen.

Mindretallet som stemte mot jernbanepakken i Stortinget kan da ha vunnet flertall i et stortingsvalg. Vil partiene respektere folkestyret og gå for en ny Stortingsbehandling etter valget?

Et panel bestående av Sverre Myrli (Ap), Sigbjørn Gjelsvik (Sp), Kirsti Bergstø (SV), Marie Sneve Martinussen (Rødt) og Rasmus Hansson (MDG) diskuterer hvordan et evt. nytt flertall vil forholde seg til Jernbanepakka.

Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund, Jane Sæthre i Norsk Jernbaneforbund og Roy Pedersen, leder i Nei til EU vil diskutere forventninger til dagens opposisjonspartier. Møtet ledes av Eva Nordlund, kommentator i Nationen.

Arrangører: Lokomotivpersonalets forening Oslo og Nei til EU

Last ned plakaten (PDF)