Kamp for reversering av Jernbanepakke IV!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Uttalelse fra NLFs representantskapsmøte

Tirsdag 1.06-21 vedtok et knappest mulig flertall på Stortinget å innføre Jernbanepakke IV. 44 representanter fra partiene Høyre, FrP, Venstre og Krf stemte for jernbanepakka. 42 representanter fra Rødt, SV, SP og MDG stemte mot. I persontog over hele landet ble det dagen før, under stortingsdebatten, lest opp en protestbeskjed til passasjerene. Denne pakka ble pressa igjennom på et stusselig ideologisk grunnlag – og det skjedde ikke i vårt navn!

I godt over 20 år har EUs jernbanepolitikk lagt grunnlaget for norsk jernbanepolitikk. Ansvaret for at EU-politikk i dag gjennomsyrer norske lover og regler på alle plan, tvers gjennom de fleste sektorer, bæres ikke av Solberg-regjeringa aleine. Tidligere regjeringer, samt et bredt spekter av partier, er ansvarlige.

Jernbanepakke 1, 2, 3 og 4 har kommet som perler på en snor fra 1996 til dags dato. Bit for bit har det blitt lagt til rette for å stykke opp den helhetlige, offentlig eide jernbanen. Denne politikken har ført til dårligere arbeidsvilkår, større byråkrati, fagmiljøer i oppløsning, usikre arbeidsforhold og en godsbransje som så vidt klarer å holde hodet over vannet. Resultatet av en årelang diktering fra EU viser seg nå tydelig gjennom ansvarspulverisering, tapte stordriftsfordeler og et utall direktører med lite relevant kompetanse, men med et svært generøst lønnsnivå.

Partiene AP, SV, SP, Rødt og MDG stemte alle mot en innføring av denne siste pakka. Skulle disse partiene komme i flertall på Stortinget ved høstens valg, forventes det at de snarest reverserer tilslutningen. Allerede nå vil NLF starte arbeidet med å få svar fra de fem partiene om hvem som går for en reversering. Jernbaneansatte vil oppfordres til å stemme på partier som tar et klart standpunkt i denne saken.

NLF lover at vår kamp for en jernbane av og for folket, for gode lønns- og arbeidsvilkår for de som jobber der, ikke er over – den fortsetter. Vi krever og forventer at ei eventuell ny regjering reverserer Jernbanepakke IV. Fremtidige politikere bør merke seg at vi er villig til å sette makt bak kravet om en reversering av det vi anser å være en rasering av jernbanen.

Vi sier “Ja til en helhetlig og offentlig eid jernbane med et klart samfunnsoppdrag, Ja til råderett over egen jernbane – Reverser Jernbanepakke IV!”