Offensiv mot tvungen lønnsnemd!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Uttalelse fra NLFs representantskapsmøte

Fredag 4. juni og mandag 7. juni ble nok en gang tvungen lønnsnemnd satt inn for å stoppe arbeidsfolk i å utkjempe en lovlig arbeidskamp. Denne gangen var det de streikende i Unio som ble rammet. Etter en uke i streik satte arbeids- og inkluderingsminister Torbjørn Røe Isaksen foten ned, på et syltynt grunnlag og til de streikenes store frustrasjon. Tvungen lønnsnemnd er myndighetenes tvangstiltak for å stoppe en pågående arbeidskonflikt. For arbeidsfolk i streik er tvungen lønnsnemnd verktøyet som setter oss sjakk matt – slik behøver det ikke være!

Tvungen lønnsnemnd må i hvert enkelt tilfelle iverksettes ved særlover etter forslag fra regjering til Storting. Det kan ta noe tid før Stortinget får behandlet loven, men de streikende oppfordres alltid til å umiddelbart avslutte streiken. I Norge er fagbevegelsen såpass “veloppdratt” at nettopp dette gjøres; En minister sier ordet tvungen lønnsnemnd og streiken avsluttes umiddelbart. Vinner arbeidsfolk på denne strategien? Har denne strategien tetta noen lønnsgap noensinne?

Fra den første lønnsnemndloven ble vedtatt i 1952 har ca 150 arbeidskonflikter endt sine dager i den tvungne lønnsnemdas klamme tak, dette ifølge Arbeids- og sosialdepartementets egne nettsider. Både internasjonale konvensjoner og våre egne arbeidstvistlover setter klare grenser for bruken av tvungen lønnsnemnd. Det skal bare være mulig å gripe inn i en konflikt dersom det er fare for liv og helse eller om vitale samfunnsinteresser rammes. Det er noe myndighetene i dette landet forholder seg fint lite til. Norge har fått kritikk av blant andre Den Internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) for ofte å ha benyttet seg av brede og lite restriktive kriterier for å iverksette tvungen lønnsnemnd. Røe Isaksen føyde seg både fredag 4. juni og mandag 7. juni 2021, med andre ord inn i en skammelig tradisjon.

Det er også betimelig å spørre seg hvor mange stortingsrepresentanter som opp igjennom åra har stemt `nei` til tvungen lønnsnemd? Partier som ses på som fagbevegelsens allierte bør stilles til ansvar og bindes til masta i tida som kommer når det stemmes om tvungen lønnsnemd i Stortinget.

NLF mener det er på høy tid at bruken av tvungen lønnsnemd må utfordres av fagbevegelsen! Streikende arbeidsfolk har trossa tvungen lønnsnemnd (voldgift) før – tida har kommet for å gjøre det igjen.

Loven om tvungen lønnsnemnd holder arbeidsfolk nede

  • tross tvungen lønnsnemd nå!